Έμβλημα The Steam Winter Sale - 2018
Steam Awards 2018 - 1,000+
Επίπεδο 1111, 111,100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν στις 15:19
Most Fun with a Machine
1 από 8, Σειρά 1
Better with Friends
2 από 8, Σειρά 1
The Best VR Game of 2018
3 από 8, Σειρά 1
The Best Game of 2018
4 από 8, Σειρά 1
The Best Environment
5 από 8, Σειρά 1
The Best Developer
6 από 8, Σειρά 1
The Best Alternate History
7 από 8, Σειρά 1
The Labor of Love 2.0
8 από 8, Σειρά 1