1.9 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา The Dream Machine
Victor
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 11 ธ.ค. 2018 @ 3:56pm
Mr Morton
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
Bucky
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
Mother
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
Grandfather
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
Peggy
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
The Sailor
6 จาก 6 ในชุดที่ 1