เหรียญตรา Murderous Pursuits
Ivory
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 3 ม.ค. @ 12:05pm
(0)
Countered!
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Disguised!
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Disrupted!
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Flashed!
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Humiliated!
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Pie Bombed!
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
A Pie for a Pie!
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Revealed!
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Subverted!
9 จาก 9 ในชุดที่ 1