Märke för Murderous Pursuits
Ivory
Nivå 5, 500 XP
Upplåst 3 jan @ 12:05
(0)
Countered!
1 av 9, serie 1
(0)
Disguised!
2 av 9, serie 1
(0)
Disrupted!
3 av 9, serie 1
(0)
Flashed!
4 av 9, serie 1
(0)
Humiliated!
5 av 9, serie 1
(0)
Pie Bombed!
6 av 9, serie 1
(0)
A Pie for a Pie!
7 av 9, serie 1
(0)
Revealed!
8 av 9, serie 1
(0)
Subverted!
9 av 9, serie 1