Έμβλημα Murderous Pursuits
Ivory
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν στις 12:05
(0)
Countered!
1 από 9, Σειρά 1
(0)
Disguised!
2 από 9, Σειρά 1
(0)
Disrupted!
3 από 9, Σειρά 1
(0)
Flashed!
4 από 9, Σειρά 1
(0)
Humiliated!
5 από 9, Σειρά 1
(0)
Pie Bombed!
6 από 9, Σειρά 1
(0)
A Pie for a Pie!
7 από 9, Σειρά 1
(0)
Revealed!
8 από 9, Σειρά 1
(0)
Subverted!
9 από 9, Σειρά 1