3.9 timer registrert
Bad Sector HDD-merke
Player Node
Nivå 1, 100 XP
Låst opp 10. des. 2018 kl. 8:48
(1)
Capture Enemy Nodes
1 av 5, serie 1
Immunize Empty Nodes
2 av 5, serie 1
Avoid Erratic Nodes
3 av 5, serie 1
Dodge Enemy Nodes
4 av 5, serie 1
Complete Immunization
5 av 5, serie 1