3.9 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Bad Sector HDD
Player Node
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Δεκ 2018 στις 8:48
(1)
Capture Enemy Nodes
1 από 5, Σειρά 1
Immunize Empty Nodes
2 από 5, Σειρά 1
Avoid Erratic Nodes
3 από 5, Σειρά 1
Dodge Enemy Nodes
4 από 5, Σειρά 1
Complete Immunization
5 από 5, Σειρά 1