9.2 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Captain Lycop: Invasion of the Heters
Cantal
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 18 Thg06, 2018 @ 2:26am
(1)
Earth
1 trong 9, sê-ri 1
(1)
Mercury
2 trong 9, sê-ri 1
(1)
Sun
3 trong 9, sê-ri 1
Puy-de-Dôme
4 trong 9, sê-ri 1
Capitis
5 trong 9, sê-ri 1
Command Ship
6 trong 9, sê-ri 1
(1)
Mothership
7 trong 9, sê-ri 1
(1)
Cerebus
8 trong 9, sê-ri 1
Fire in the hole !
9 trong 9, sê-ri 1