9.2 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Captain Lycop: Invasion of the Heters
Cantal
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Ιουν 2018 στις 2:26
(1)
Earth
1 από 9, Σειρά 1
(1)
Mercury
2 από 9, Σειρά 1
(1)
Sun
3 από 9, Σειρά 1
Puy-de-Dôme
4 από 9, Σειρά 1
Capitis
5 από 9, Σειρά 1
Command Ship
6 από 9, Σειρά 1
(1)
Mothership
7 από 9, Σειρά 1
(1)
Cerebus
8 από 9, Σειρά 1
Fire in the hole !
9 από 9, Σειρά 1