2.5 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Risen
Wolf
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 11 ธ.ค. 2018 @ 3:42pm
Harbour
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
Hero Walk
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
Inquisitor
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
Island
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
Patty
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
Rain
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
Running
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
Swamp
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
The Don
9 จาก 9 ในชุดที่ 1