2.5 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Risen
Wolf
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Δεκ 2018 στις 15:42
Harbour
1 από 9, Σειρά 1
Hero Walk
2 από 9, Σειρά 1
Inquisitor
3 από 9, Σειρά 1
Island
4 από 9, Σειρά 1
Patty
5 από 9, Σειρά 1
Rain
6 από 9, Σειρά 1
Running
7 από 9, Σειρά 1
Swamp
8 από 9, Σειρά 1
The Don
9 από 9, Σειρά 1