8.2 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Double Cubes
V
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 3 Thg01 @ 11:57am
(0)
Ray of hope
1 trong 5, sê-ri 1
(1)
System
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
Destroy
3 trong 5, sê-ri 1
(1)
Move
4 trong 5, sê-ri 1
(1)
Select
5 trong 5, sê-ri 1