8.2 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Double Cubes
V
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 3 ม.ค. @ 11:57am
(0)
Ray of hope
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(1)
System
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Destroy
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(1)
Move
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(1)
Select
5 จาก 5 ในชุดที่ 1