8.3 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Stones of Sorrow
Executioner
Cấp 2, 200 XP
Mở khóa vào 4 Thg06, 2018 @ 8:20pm
(1)
The Ancient Ones
1 trong 6, sê-ri 1
(1)
Symbols of Bloodswords
2 trong 6, sê-ri 1
Slayer Of The Gods
3 trong 6, sê-ri 1
(1)
From The Dark Past
4 trong 6, sê-ri 1
Buried By Time And Dust
5 trong 6, sê-ri 1
In Their Darkened Shrines
6 trong 6, sê-ri 1