3.1 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Hero of the Kingdom II
Hero
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 4 มิ.ย. 2018 @ 8:18pm
(0)
Your sister
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
(1)
Turquan
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
(1)
The princess
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Hobson
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
(1)
The wizard
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Black Rose
6 จาก 6 ในชุดที่ 1