3.1 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Hero of the Kingdom II
Hero
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Ιουν 2018 στις 20:18
(0)
Your sister
1 από 6, Σειρά 1
(1)
Turquan
2 από 6, Σειρά 1
(1)
The princess
3 από 6, Σειρά 1
(0)
Hobson
4 από 6, Σειρά 1
(1)
The wizard
5 από 6, Σειρά 1
(0)
Black Rose
6 από 6, Σειρά 1