3.1 изиграни часа
Hero of the Kingdom II значка
Hero
5 ниво, 500 опит
Откл. на 4 юни 2018 в 20:18
(0)
Your sister
1 от 6, серия 1
(1)
Turquan
2 от 6, серия 1
(1)
The princess
3 от 6, серия 1
(0)
Hobson
4 от 6, серия 1
(1)
The wizard
5 от 6, серия 1
(0)
Black Rose
6 от 6, серия 1