0.9 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Thief Town
Red Thief
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 11 Thg12, 2018 @ 3:56pm
Midnight Stabaroo
1 trong 6, sê-ri 1
Tumblin'
2 trong 6, sê-ri 1
Puppet Town
3 trong 6, sê-ri 1
Alone On Top
4 trong 6, sê-ri 1
Stab Scuffle
5 trong 6, sê-ri 1
We're All Fiends Here
6 trong 6, sê-ri 1