0.9 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Thief Town
Red Thief
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 11 ธ.ค. 2018 @ 3:56pm
Midnight Stabaroo
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
Tumblin'
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
Puppet Town
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
Alone On Top
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
Stab Scuffle
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
We're All Fiends Here
6 จาก 6 ในชุดที่ 1