1.3 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Letter Quest: Grimm's Journey
Little Orphan Granny
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 4 Thg06, 2018 @ 8:31pm
(1)
Grimm's Mansion
1 trong 5, sê-ri 1
Grim Graveyard
2 trong 5, sê-ri 1
Forbidden Forest
3 trong 5, sê-ri 1
Crystal Caves
4 trong 5, sê-ri 1
Lapin Lab
5 trong 5, sê-ri 1