1.4 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Wrack
Bronze Medal
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 11 Thg12, 2018 @ 3:36pm
Starlyn Landis
1 trong 7, sê-ri 1
Exo
2 trong 7, sê-ri 1
Fabian Long
3 trong 7, sê-ri 1
Giggordo
4 trong 7, sê-ri 1
Gibbit
5 trong 7, sê-ri 1
Arcturan Soldier
6 trong 7, sê-ri 1
Kain Sager
7 trong 7, sê-ri 1