1.5 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Really Big Sky
Wood
เลเวล 2, 200 XP
ปลดล็อค 11 ธ.ค. 2018 @ 3:36pm
Big Sky Ship
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
Core
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
Hangar
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
Mothership
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
Temporal
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
Dinosaur
6 จาก 6 ในชุดที่ 1