1.5 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Really Big Sky
Wood
Επίπεδο 2, 200 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Δεκ 2018 στις 15:36
Big Sky Ship
1 από 6, Σειρά 1
Core
2 από 6, Σειρά 1
Hangar
3 από 6, Σειρά 1
Mothership
4 από 6, Σειρά 1
Temporal
5 από 6, Σειρά 1
Dinosaur
6 από 6, Σειρά 1