Don't PlaY
Ahmed   Ar Rayyan, Qatar
 
 
1500+ Games for Trade [www.steamtrades.com]
Duplicate Cards Trade [www.steamtradematcher.com]
Giveaway [www.steamgifts.com]
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 1 giờ, 45 phút trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1751 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày ảnh nghệ thuật
‎ ‎ ‎ ‎‎
3 1
Trưng bày Workshop
4
Bài đăng
4
Người theo dõi
Trưng bày thành tựu
52,044
Thành tựu
23
Trò chơi toàn vẹn
42%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày thành tựu
52,044
Thành tựu
23
Trò chơi toàn vẹn
42%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
Vật phẩm muốn trao đổi
24,949
Vật phẩm đã sở hữu
1,614
Trao đổi đã thực hiện
33,218
Giao dịch tại chợ

Hoạt động gần đây

16.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg02
8.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg02
0.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg02