เลเวล 56 XP 18,956
244 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 57
เหรียญตรา