ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
เกมที่ชื่นชอบ
206
ชั่วโมงที่เล่นไปแล้ว
35
รางวัลความสำเร็จ
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
กล่องแสดงผลงานไอเท็ม
กล่องแสดงผลงานนักสะสมรางวัลความสำเร็จ

กิจกรรมล่าสุด

206 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 16 ต.ค.
7.5 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 16 ต.ค.
84 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 22 ก.ย.
TOMI1985 15 ต.ค. @ 2:50pm 
               :r_heart::r_heart:   :r_heart::r_heart:
            :r_heart:      :r_heart:      :r_heart:
            :w_heart:               :w_heart:
               :w_heart:         :w_heart:
                  :g_heart:   :g_heart:
                     :g_heart:  
:_H_::_A_::_p_::_p_::_y_:  :_f_::_r_::_i_::_d_::_a_::_y_:
:_H_::_A_::_v_::_e_::_a_::_g_::_r_::_e_::_a_::_t_::_d_::_a_::_y_::_exm_:
TOMI1985 15 ต.ค. @ 2:42pm 
:sqrplus::_R_::_E_::_P_:
🎃 CarneTTa 🎃 10 ต.ค. @ 12:02pm 
    :LIS_butterfly:
   :clover_card::spheart::clover_card:         :clover_card::spheart::clover_card:
:spades::red_heart:   :red_heart::spades:   :spades::red_heart:   :red_heart::spades:
:spheart:            :spheart:            :spheart:
:spades::red_heart:      𝓢𝓘𝓖𝓝𝓔𝓓,      :red_heart::spades:
   :clover_card:      𝓒𝓐𝓡𝓝𝓨       :clover_card:
   :lineawline::spades::red_heart:         :red_heart::spades::lineawline:
   :lineawline:    :spheart:         :spheart:    :Kings_Cross:
   :arcadeheart:       :spades::red_heart::spades:
               :spheart:
TOMI1985 10 ต.ค. @ 2:45am 
               :r_heart::r_heart:   :r_heart::r_heart:
            :r_heart:      :r_heart:      :r_heart:
            :w_heart:               :w_heart:
               :w_heart:         :w_heart:
                  :g_heart:   :g_heart:
                     :g_heart:  
:_H_::_A_::_V_::_E_:   :_A_:   :_N_::_I_::_C_::_E_:   :_D_::_A_::_Y_:
🎃 CarneTTa 🎃 9 ต.ค. @ 5:59am 
:spheart::lineahline::Iron_Cross::lineahline::praisesun::lineahline::Iron_Cross::lineahline::spheart:
𝓒𝓪𝓻𝓷𝓮𝓣𝓣𝓪
      :red_heart::arcadeheart:   :arcadeheart::red_heart:
   :arcadeheart::spades::cure::arcadeheart::cure::spades::arcadeheart:
   :red_heart::spades::red_heart::GardenTale_Bonion1::red_heart::spades::red_heart:
      :arcadeheart::estusfull::bonfire2::estusfull::arcadeheart:
:GardenTale_Boniflower3:      :red_heart::spades::red_heart:      :GardenTale_Boniflower3:
   :clover_card:      :arcadeheart:      :clover_card:
      :GardenTale_Boniflower2:         :GardenTale_Boniflower2:
:fire_fire_fire::lineahline::Silver_Cross::lineahline::Kings_Cross::lineahline::Silver_Cross::lineahline::fire_fire_fire:
FunkyPigeon 8 ต.ค. @ 12:49pm 
            :wbox:      :wbox:      :wbox:
         :SNF2::SNF2::SNF2::wbox::wbox:      :SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2:
      :SNF2::wbox::bbox::SNF2::SNF2:         :SNF2::ybox::ybox::ybox::ybox:
:SNF2::SNF2::SNF2::bbox::bbox::SNF2::SNF2::SNF2:      :SNF2::ybox::ybox::ybox::ybox:
:SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2:      :SNF2::ybox::ybox::ybox:
   :SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2:      :SNF2::ybox::ybox:
            :ybox::SNF2::SNF2::SNF2:   :SNF2::ybox::ybox::ybox:
               :ybox::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::ybox::ybox::ybox: