Εκτός σύνδεσης
Αγαπημένο παιχνίδι
248
Ώρες παιχνιδιού
36
Επιτεύγματα
Συλλέκτης εμβλημάτων
Προθήκη αντικειμένων
Προθήκη Τελειομανή

Πρόσφατη δραστηριότητα

84 ώρες στο μητρώο
τελευταίο παιχνίδι 21 Οκτ
248 ώρες στο μητρώο
τελευταίο παιχνίδι 20 Οκτ
7.5 ώρες στο μητρώο
τελευταίο παιχνίδι 16 Οκτ
🎃 CarneTTa 🎃 18 Οκτ στις 15:44 
:spheart::lineahline::Iron_Cross::lineahline::praisesun::lineahline::Iron_Cross::lineahline::spheart:
𝓒𝓪𝓻𝓷𝓮𝓣𝓣𝓪
      :red_heart::arcadeheart:   :arcadeheart::red_heart:
   :arcadeheart::spades::cure::arcadeheart::cure::spades::arcadeheart:
   :red_heart::spades::red_heart::GardenTale_Bonion1::red_heart::spades::red_heart:
      :arcadeheart::estusfull::bonfire2::estusfull::arcadeheart:
:GardenTale_Boniflower3:      :red_heart::spades::red_heart:      :GardenTale_Boniflower3:
   :clover_card:      :arcadeheart:      :clover_card:
      :GardenTale_Boniflower2:         :GardenTale_Boniflower2:
:fire_fire_fire::lineahline::Silver_Cross::lineahline::Kings_Cross::lineahline::Silver_Cross::lineahline::fire_fire_fire:
TOMI1985 17 Οκτ στις 3:19 
:Hiii:HELLO MY DEAR FRIEND:_ExM_:
I EXCHANGE THE :steamy: GIFT:gin_gift: GAMES
:100percent:IF YOU ARE INTERESTED SEND AN EXCHANGE OFFER:100percent:
:CashMoneys:ANY ITEM THAT HAS VALUE:StackOfCashMTM:
:lvl1pages:BattleBlock Theater® 5€:SUADsale:
:lvl1pages:BC Kings 2€:SUADsale:
:lvl1pages:2x DETOUR 0,5€:SUADsale:
:lvl1pages:Dungeons: The Eye of Draconus 1€:SUADsale:
:lvl1pages:Plazma Being 1€:SUADsale:
:lvl1pages:Rise of the Ancients 0,5€:SUADsale:
:lvl1pages:2x Rolling Sun 1€:SUADsale:
:lvl1pages:Shadowgrounds 2€:SUADsale:
:lvl1pages:Space Farmers 3€:SUADsale:
:lvl1pages:World Basketball Manager 2010 1€:SUADsale:
:ontoagoodthing: THANK YOU :CheckZ:
TOMI1985 15 Οκτ στις 14:50 
               :r_heart::r_heart:   :r_heart::r_heart:
            :r_heart:      :r_heart:      :r_heart:
            :w_heart:               :w_heart:
               :w_heart:         :w_heart:
                  :g_heart:   :g_heart:
                     :g_heart:  
:_H_::_A_::_p_::_p_::_y_:  :_f_::_r_::_i_::_d_::_a_::_y_:
:_H_::_A_::_v_::_e_::_a_::_g_::_r_::_e_::_a_::_t_::_d_::_a_::_y_::_exm_:
TOMI1985 15 Οκτ στις 14:42 
:sqrplus::_R_::_E_::_P_:
🎃 CarneTTa 🎃 10 Οκτ στις 12:02 
    :LIS_butterfly:
   :clover_card::spheart::clover_card:         :clover_card::spheart::clover_card:
:spades::red_heart:   :red_heart::spades:   :spades::red_heart:   :red_heart::spades:
:spheart:            :spheart:            :spheart:
:spades::red_heart:      𝓢𝓘𝓖𝓝𝓔𝓓,      :red_heart::spades:
   :clover_card:      𝓒𝓐𝓡𝓝𝓨       :clover_card:
   :lineawline::spades::red_heart:         :red_heart::spades::lineawline:
   :lineawline:    :spheart:         :spheart:    :Kings_Cross:
   :arcadeheart:       :spades::red_heart::spades:
               :spheart:
TOMI1985 10 Οκτ στις 2:45 
               :r_heart::r_heart:   :r_heart::r_heart:
            :r_heart:      :r_heart:      :r_heart:
            :w_heart:               :w_heart:
               :w_heart:         :w_heart:
                  :g_heart:   :g_heart:
                     :g_heart:  
:_H_::_A_::_V_::_E_:   :_A_:   :_N_::_I_::_C_::_E_:   :_D_::_A_::_Y_: