เลเวล 34 XP 7,631
369 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 35
เหรียญตรา