Úroveň 34 XP 7,631
369 XP pro dosažení 35. úrovně
Odznaky