Azulito
Charly Morales   Escuintla, Guatemala
 
 
目前離線
最近一次上線 23 小時14 分鐘前
成就展示欄
2,297
成就
24%
平均遊戲完成度
最愛攻略
創作者 - 𝙍𝙀𝙉𝙓
10,134 評價
開放交易的物品
227
擁有物品
32
完成交易
371
市集交易次數
𝓢𝓪𝓭 𝓪𝓷𝓭 𝓾𝓰𝓵𝔂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. .
𝓢𝓪𝓭 𝓪𝓷𝓭 𝓾𝓰𝓵𝔂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌒
𝓢𝓪𝓭 𝓪𝓷𝓭 𝓾𝓰𝓵𝔂

最近動態

總時數 134 小時
最後執行於 1 月 19 日
總時數 1,542 小時
最後執行於 1 月 19 日
總時數 36 小時
最後執行於 1 月 18 日
Anth0NNy ツ 2019 å¹´ 11 月 19 日 下午 4:10 
Feliz cumpleaños bro :steamhappy: :zombierunner::pewpewpew:
zuhmヅ 2019 å¹´ 11 月 17 日 下午 3:47 
Amura capo :steamhappy:
SkullDeath#Pc Dañada 2019 å¹´ 11 月 3 日 下午 4:50 
PUTOOOOOOOOOOOOOOOO JUGANDO PAYDAY: The Heist
Shirako 2019 å¹´ 10 月 29 日 下午 9:16 
:bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel:

El Mas Mejor De Todos

:bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel:
ℰ𝑚𝑖𝑙𝑖𝒶 💕 . 2019 å¹´ 10 月 21 日 上午 3:33 


  :GreenFirefly:              ᴴ̲ᵃ̲ᵛ̲ᵉ̲ ᴬ̲ ᵂ̲ᵒ̲ⁿ̲ᵈ̲ᵉ̲ʳ̲ᶠ̲ᵘ̲ˡ̲ ᵂ̲ᵉ̲ᵉ̲ᵏ                   :GreenFirefly:

                       :iloveu:Hey rate/follow if you want :vitalylapin:
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=416659534
ℰ𝑚𝑖𝑙𝑖𝒶 💕 . 2019 å¹´ 10 月 18 日 上午 5:59 
:FlyingTent::happy_creep::blissful_creep::blissful_creep::FlyingTent::nonplussed_creep::yawning_creep::yawning_creep:
:mean_creep::happy_creep::happy_creep::blissful_creep::blissful_creep::nonplussed_creep::nonplussed_creep::yawning_creep::yawning_creep:
:mean_creep::mean_creep::happy_creep::happy_creep::blissful_creep::blissful_creep::nonplussed_creep::nonplussed_creep::yawning_creep:
:angry_creep::mean_creep::mean_creep::happy_creep::happy_creep::blissful_creep::blissful_creep::nonplussed_creep::nonplussed_creep:
:FlyingTent::angry_creep::mean_creep::mean_creep::happy_creep::happy_creep::blissful_creep::blissful_creep:
:FlyingTent::FlyingTent::angry_creep::mean_creep::mean_creep::happy_creep::happy_creep:
:FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::angry_creep::mean_creep::mean_creep:
:FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::angry_creep: