Dimac
 
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 7 giờ, 44 phút trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1733 ngày từ lần cấm cuối
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
44

Điểm kinh nghiệm đạt được
55,968,438
Nhóm yêu thích
 
2
Thành viên
0
Đang chơi
0
Trên mạng
2
đang trò chuyện
Vật phẩm muốn trao đổi
797
Vật phẩm đã sở hữu
90
Trao đổi đã thực hiện
146
Giao dịch tại chợ