ᕲᓰΛ[̲̅Z]
#iizo- :O   Canada
 
 
"In the rain, no one can see you cry." -A wizard from Divinity: Original Sin
"Good evening. All is well. Well, not really." -Lohner from Vermintide 2
"Persistence will prevail!" -FL5
ɹoʌǝɹ
W̵̩̳̞̖̰̎͒̏̒͂̇̒̓̕͘a̵̛̛͙͈̞̦̎̐͑̆́͘n̴̨͉̙̺̖̮̎d̴̜͔̟̻̪͓͇̖̈́͐̒͐̆́́́͝ē̵͙̌̾̐͝r̸̡̛̠̪͔̾̀̇̃̌̃͝e̶̙̻̼͉̠̝͓̙̟͇̒͊̿̾̐̿̍̒̊̚r̶͚͕̮̈́̈́͜

ຖ๏๓คᎴ
Ɣ₳₲₳฿Ѳ₦Ð

a.k.a. Musashi or mush or mushi (IRC/UT2k4) :SFvictory:
a.k.a. Wuzashi (Minecraft) :Cheap:
a.k.a. Qiss (RotMG) :Cheap:
BreΛthe
𝕃𝕠𝕨𝕜𝕖𝕪
🅽🅾🆃🅷🅸🅽🅶 🆃🅾 🅻🅾🆂🅴
🅴🆅🅴🆁🆈🆃🅷🅸🅽🅶 🆃🅾 🅶🅰🅸🅽
S͓̽T͓̽A͓̽Y͓̽ T͓̽H͓̽E͓̽ C͓̽O͓̽U͓̽R͓̽S͓̽E͓̽
🅺🅴🅴🅿 🅸🆃 🆂🅸🅼🅿🅻🅴
せが四郎。せが四郎。セガ知ろう〜
SΞGΛ
D1Λ7
Iₙₛᵢgₕₜ, fₒᵣₑₛᵢgₕₜ, ₘₒᵣₑ ₛᵢgₕₜ..Tₕₑ cₗₒcₖ ₒₙ ₜₕₑ wₐₗₗ ₚₒᵢₙₜₛ ₜₒ ₐ qᵤₐᵣₜₑᵣ ₚₐₛₜ ₘᵢdₙᵢgₕₜ
TᕼE ᔕᒪEEᑭEᖇ ᗰᑌᔕT ᗩᗯᗩKEᑎ
ꋬꁝꏂꋬ꒯ ꄲꊰ ꓄ꁝꏂ ꉔ꒤ꋪ꒦ꏂ
What was old, will be new
What was lost, will be found

N̶̦͐͠O̷̪̘͒̑Í̷͕͋͆̔͌̀͜ͅS̵̩̈͋̄̿͐̕Ẽ̷̤̱̑
ROTMG/StarBreak Youtube
Old Youtube
"Avuzoklit" (MINECRAFT) clan site w/ Youtube [avuzoklit.tumblr.com]

€Ж♢ᕲᑘS
tarako Apr 29 @ 3:07pm 
:rarebutterfly::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::rarebutterfly:
:FlyingTent::butterfly::butterfly::FlyingTent::butterfly::butterfly::FlyingTent:
:butterfly::ai_flare::ai_flare::butterfly::ai_flare::ai_flare::butterfly:
:butterfly::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::ai_flare::butterfly:
:FlyingTent::butterfly::ai_flare::ai_flare::ai_flare::butterfly::FlyingTent:
:FlyingTent::FlyingTent::butterfly::ai_flare::butterfly::FlyingTent::FlyingTent:
:rarebutterfly::FlyingTent::FlyingTent::butterfly::FlyingTent::FlyingTent::rarebutterfly:𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓵𝓸𝓿𝓮𝓵𝔂 𝔀𝓮𝓮𝓴𝓮𝓷𝓭:yazdhdsmile:
tarako Apr 22 @ 2:55pm 
:tmmleaves::nightbutterfly::nightbutterfly::tmmleaves::nightbutterfly::nightbutterfly::tmmleaves:
:nightbutterfly::cenergy::cenergy::nightbutterfly::cenergy::cenergy::nightbutterfly:
:nightbutterfly::cenergy::cenergy::cenergy::cenergy::cenergy::nightbutterfly:
:tmmleaves::nightbutterfly::cenergy::cenergy::cenergy::nightbutterfly::tmmleaves:
:tmmleaves::tmmleaves::nightbutterfly::cenergy::nightbutterfly::tmmleaves::tmmleaves:
:tmmleaves::tmmleaves::tmmleaves::nightbutterfly::tmmleaves::tmmleaves::tmmleaves:𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓵𝓸𝓿𝓮𝓵𝔂 𝔀𝓮𝓮𝓴𝓮𝓷𝓭:yazdhdsmile:
tarako Apr 15 @ 3:06pm 
:tmmleaves::butterfly::butterfly::tmmleaves::butterfly::butterfly::tmmleaves:
:butterfly::cenergy::cenergy::butterfly::cenergy::cenergy::butterfly:
:butterfly::cenergy::cenergy::cenergy::cenergy::cenergy::butterfly:
:tmmleaves::butterfly::cenergy::cenergy::cenergy::butterfly::tmmleaves:
:tmmleaves::tmmleaves::butterfly::cenergy::butterfly::tmmleaves::tmmleaves:
:tmmleaves::tmmleaves::tmmleaves::butterfly::tmmleaves::tmmleaves::tmmleaves:𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓵𝓸𝓿𝓮𝓵𝔂 𝔀𝓮𝓮𝓴𝓮𝓷𝓭:yazdhdsmile:
tarako Apr 8 @ 3:07pm 
:tmmleaves::rarebutterfly::rarebutterfly::tmmleaves::rarebutterfly::rarebutterfly::tmmleaves:
:rarebutterfly::cenergy::cenergy::rarebutterfly::cenergy::cenergy::rarebutterfly:
:rarebutterfly::cenergy::cenergy::cenergy::cenergy::cenergy::rarebutterfly:
:tmmleaves::rarebutterfly::cenergy::cenergy::cenergy::rarebutterfly::tmmleaves:
:tmmleaves::tmmleaves::rarebutterfly::cenergy::rarebutterfly::tmmleaves::tmmleaves:
:tmmleaves::tmmleaves::tmmleaves::rarebutterfly::tmmleaves::tmmleaves::tmmleaves:
𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓵𝓸𝓿𝓮𝓵𝔂 𝔀𝓮𝓮𝓴𝓮𝓷𝓭:yazdhdsmile:
BioSnark Apr 3 @ 9:31pm 
:p2cube: :cozycrashfish:
tarako Apr 1 @ 3:01pm 
:Murasaki_Flower::FlyingTent::FlyingTent::Murasaki_Flower::FlyingTent::FlyingTent::Murasaki_Flower:
:FlyingTent::butterfly::butterfly::FlyingTent::rarebutterfly::rarebutterfly::FlyingTent:
:butterfly::FlyingTent::FlyingTent::rarebutterfly::FlyingTent::FlyingTent::rarebutterfly:
:butterfly::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::rarebutterfly:
:FlyingTent::butterfly::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::rarebutterfly::FlyingTent:
:FlyingTent::FlyingTent::butterfly::FlyingTent::rarebutterfly::FlyingTent::FlyingTent:
:Flowers4u::FlyingTent::FlyingTent::butterfly::FlyingTent::FlyingTent::Flowers4u:𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓷𝓲𝓬𝓮 𝓪𝓹𝓻𝓲𝓵:yazdhdsmile: