Diesel
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang chơi
Destiny 2
Trưng bày ảnh nghệ thuật
The Search For The Pan
94 5

Hoạt động gần đây

2,288 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
22 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg04
10.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg03
Blu 24 Thg12, 2017 @ 7:47am 
* ' * .★ * '*  *
* . ' +:..:+   ' *
.  * ☆☆☆ * * .
 * ' +:...+....:+ ***
'  ' ☆☆☆☆☆  * ' 
 * * +:...:+@+:...:+  ' *
* . .☆☆☆☆☆☆☆ * ' * .
 . +:..:+&+:...:+:...:+
 * . ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ * '  *
' . +:...:+♡+:...:+§+:..:+
. * ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ' *
 .+:..:+♡+:..:+@+:..:+♡+:..:+
 .   . ▨  ' ' *   *
  . *   .  . '
 ,·´ ¸,·´`)
 (¸,·´ (¸*🎄 𝓜𝓮𝓻𝓻𝔂 𝓒𝓱𝓻𝓲𝓼𝓽𝓶𝓪𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝓗𝓪𝓹𝓹𝔂 𝓗𝓸𝓵𝓲𝓭𝓪𝔂𝓼
WUHEGUGE ♥ 14 Thg06, 2015 @ 7:08am 
i'd make any kind of weird porn/fetish art for you mein sauerkraut :heart:
Raiding Wombat 12 Thg05, 2015 @ 1:00am 
_:sgsurvivor::eeee::TryAgain::Y: :TheD::redteam::eeee::sgsurvivor::eeee::bkey::shaaard::sr4sunglasses:
Ixtilion 30 Thg04, 2015 @ 10:01am 
+rep nice and fast trader, seems like a good guy :D
Ares 神様 25 Thg03, 2015 @ 10:33am 
+Rep Nice Trader x)
WUHEGUGE ♥ 21 Thg03, 2015 @ 7:02am 
⊂_ヽ
 \\
  \( •_•) F
  < ⌒ヽ A
  /  へ. \ B
  / / \\ U
  | ノ  ヽ_つ L
 / / O
 / /| U
 ( (ヽ S
 | |、\
 | 丿 \ ⌒)
 | | ) /
`ノ ) Lノ
(__\