Dherevo
Matt
 
 
ʜᴏᴡ ᴛʜᴇ ʟɪᴛᴛʟᴇ ᴘɪɢɢɪᴇs ᴡɪʟʟ ɢʀυɴᴛ...
wʜᴇɴ ᴛʜᴇʏ ʜᴇᴀʀ ʜᴏw ᴛʜᴇ ᴏʟᴅ вᴏᴀʀ sυғғᴇʀᴇᴅ
⬇️  - ʀᴀɢɴᴀʀ ʟᴏᴛʜвʀᴏк


Avatar: Floki the boat builder - Vikings
Wallpaper: The Long Dark
Badge: Dishonored 2 (lvl 1)

«════════════════════════════════════════»
MY RIG:

:angry_creep: • GPU: GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition
:angry_creep: • CPU: Intel Core i7 6700K @ 4.5GHz
:angry_creep: • MOBO: MSI Z270 SLI PLUS
:angry_creep: • RAM: Corsair Vengeance LED - 16 GB DDR4, 3000 MHz
:angry_creep: • SO: Windows 10 Pro 64 bits
:angry_creep: • SSD: Kingston V300 120GB
:angry_creep: • HDD: 1TB SAMSUNG HD103SI
:angry_creep: • PSU: Corsair CX Series CX650M
:angry_creep: • Case: NZXT h700i
«════════════════════════════════════════»
Currently Online
Artwork Showcase
I want to live!
Featured Artwork Showcase
Vikings - Season 2
2 1
Rarest Achievement Showcase
Completionist Showcase

Recent Activity

33 hrs on record
last played on Jan 17
2.1 hrs on record
last played on Jan 16
26 hrs on record
last played on Jan 15
Don Calamardo Sep 1, 2020 @ 8:50am 
Pizza
Leoreck Apr 16, 2020 @ 7:08am 
Buenas! Juego a F76!
Mr.Sans Mar 11, 2020 @ 9:58am 
Hey mate can you please accept my friend request i have a question for you!
The Collector Cat Aug 2, 2019 @ 6:39am 
:D

666666666666666666666666666666666666666666666666
669996696669666669666696669669996669996666666666
696669669696666669666699699696669696669666666666
699999666966666669666696969699999696669666666666
696669666966666669666696669696669696669666666666
696669666966666669666696669696669696669666666666
696669666966666669999696669696669669996666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666
The Collector Cat Aug 2, 2019 @ 3:26am 
666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666999999996666669999666666666666
666666666666666666999999999996666666999966666666666
666666666666666699999999999966666666699996666666666
666666666666666699999999996666666666669996666666666
666666666699966666999966699966666666669996666666666
666666666999999666666666666999666666699996666666666
666666699996699966666666666669996666999966666666666
666669999666669996666666666666699969996666666666666
666999966666666999999966666666699999966666666666666
699996666666666699999999999999999969996666666666666
666666666666666666666699999999996666999666666666666
666666666666666666666666666666666666669996666666666

1-Highlight the text
2-press ctrl+f
3-press 9

Enjoy Comrad
«asтro» n e b u l u s Sep 12, 2018 @ 1:31pm 
+rep good trader !