DevistyGG
Nikay   Netherlands
 
 
Verified ✔️
Twitch [twitch.tv]
Add me so i have some cool friends m8
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 8 giờ, 0 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Trò chơi yêu thích
1,058
Giờ đã chơi
39
Thành tựu
Nhóm yêu thích
Artwork Profiles - Nhóm công khai
Celebrating the Beauty of Steam Profiles.
51,238
Thành viên
1,919
Đang chơi
8,098
Trên mạng
782
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

318 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg07
62 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg07
3.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg07
< >
Bình luận
Ryaqn 5 Thg07 @ 12:40pm 
WALNUT!
Hay its poke gaming 16 Thg06 @ 2:37am 
+rep Nice dude