เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
9 จาก 40 (23%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 8 เม.ย. @ 7:37am

Greenhorn

Earn 15,000g
ปลดล็อค 12 เม.ย. @ 2:32pm

Cowpoke

Earn 50,000g
ปลดล็อค 12 เม.ย. @ 2:32pm

Homesteader

Earn 250,000g
ปลดล็อค 12 เม.ย. @ 2:32pm

Millionaire

Earn 1,000,000g
ปลดล็อค 10 เม.ย. @ 9:17am

A New Friend

Reach a 5-heart friend level with someone.
ปลดล็อค 11 เม.ย. @ 6:55am

Best Friends

Reach a 10-heart friend level with someone.
ปลดล็อค 11 เม.ย. @ 6:14am

Moving Up

Upgrade your house.
ปลดล็อค 12 เม.ย. @ 2:32pm

Living Large

Upgrade your house to the maximum size.
ปลดล็อค 11 เม.ย. @ 5:46am

The Bottom

Reach the lowest level of the mines.A Complete Collection

Complete the museum collection.

The Beloved Farmer

Reach a 10-heart friend level with 8 people.

Cliques

Reach a 5-heart friend level with 4 people.

Networking

Reach a 5-heart friend level with 10 people.

Popular

Reach a 5-heart friend level with 20 people.

Cook

Cook 10 different recipes.

Sous Chef

Cook 25 different recipes.

Gourmet Chef

Cook every recipe.

D.I.Y.

Craft 15 different items.

Artisan

Craft 30 different items.

Craft Master

Craft every item.

Fisherman

Catch 10 different fish.

Ol' Mariner

Catch 24 different fish.

Master Angler

Catch every fish.

Mother Catch

Catch 100 fish.

Treasure Trove

Donate 40 different items to the museum.

Gofer

Complete 10 'Help Wanted' requests.

A Big Help

Complete 40 'Help Wanted' requests.

Polyculture

Ship 15 of each crop.

Monoculture

Ship 300 of one crop.

Full Shipment

Ship every item.

Prairie King

Beat 'Journey Of The Prairie King'.

Local Legend

Restore the Pelican Town Community Center.

Joja Co. Member Of The Year

Become a Joja Co. member and purchase all the community development perks.

Mystery Of The Stardrops

Find every stardrop.

Full House

Get married and have two kids.

Singular Talent

Reach level 10 in a skill.

Master Of The Five Ways

Reach level 10 in every skill.

Protector Of The Valley

Complete all of the Adventure Guild Monster Slayer goals.
+2

คงเหลือ 2 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว