Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
9 από 40 (23%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Απρ στις 7:37

Greenhorn

Earn 15,000g
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Απρ στις 14:32

Cowpoke

Earn 50,000g
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Απρ στις 14:32

Homesteader

Earn 250,000g
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Απρ στις 14:32

Millionaire

Earn 1,000,000g
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Απρ στις 9:17

A New Friend

Reach a 5-heart friend level with someone.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Απρ στις 6:55

Best Friends

Reach a 10-heart friend level with someone.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Απρ στις 6:14

Moving Up

Upgrade your house.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Απρ στις 14:32

Living Large

Upgrade your house to the maximum size.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Απρ στις 5:46

The Bottom

Reach the lowest level of the mines.A Complete Collection

Complete the museum collection.

The Beloved Farmer

Reach a 10-heart friend level with 8 people.

Cliques

Reach a 5-heart friend level with 4 people.

Networking

Reach a 5-heart friend level with 10 people.

Popular

Reach a 5-heart friend level with 20 people.

Cook

Cook 10 different recipes.

Sous Chef

Cook 25 different recipes.

Gourmet Chef

Cook every recipe.

D.I.Y.

Craft 15 different items.

Artisan

Craft 30 different items.

Craft Master

Craft every item.

Fisherman

Catch 10 different fish.

Ol' Mariner

Catch 24 different fish.

Master Angler

Catch every fish.

Mother Catch

Catch 100 fish.

Treasure Trove

Donate 40 different items to the museum.

Gofer

Complete 10 'Help Wanted' requests.

A Big Help

Complete 40 'Help Wanted' requests.

Polyculture

Ship 15 of each crop.

Monoculture

Ship 300 of one crop.

Full Shipment

Ship every item.

Prairie King

Beat 'Journey Of The Prairie King'.

Local Legend

Restore the Pelican Town Community Center.

Joja Co. Member Of The Year

Become a Joja Co. member and purchase all the community development perks.

Mystery Of The Stardrops

Find every stardrop.

Full House

Get married and have two kids.

Singular Talent

Reach level 10 in a skill.

Master Of The Five Ways

Reach level 10 in every skill.

Protector Of The Valley

Complete all of the Adventure Guild Monster Slayer goals.
+2

2 κρυφά επιτεύγματα απομένουν

Οι λεπτομέρειες για κάθε επίτευγμα θα αποκαλυφθούν μόλις ξεκλειδωθούν