Derpcrawler
Yaroslav   Moskva, Russian Federation
 
 
Trading pure alpha.
Scammers will be ignored.
Trade Offer Link | SteamRep [steamrep.com]
Trưng bày ảnh chụp
Thanks GabeN, very cool!
3 1
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - Derpcrawler
Are you experiencing bug that causes your game to essentially break after each combat sequence? Is you character not responding to movement controls? Are you playing on higher refresh monitor (120Hz+)? Then I might have a fix for you.
Trò chơi yêu thích
60
Giờ đã chơi
38
Thành tựu
Trưng bày Workshop
New "Hyper Beast" themed skin. As you can see the artwork is different from the other 2 skins. This one is made specially for this skin. There is alot of work behind it. We would really appreciate if you rate "yes" and "favorite". Thanks in advance. Enjoy.
158,665 đánh giá
Trạng thái - Được đưa vào trò chơi, Tạo bởi - lolxDBaddrock
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
20
Trùm đã chiến đấu
2

Điểm kinh nghiệm đạt được
16,397,180

Hoạt động gần đây

1,270 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg10
1,342 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg10
6.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg10
Wadu_Shit 7 Thg06 @ 10:12pm 
can u donate me ur m9 knife for my m9 please i lost my money in ambling please help please
v7s💎 2 Thg06 @ 2:27am 
Added regarding fade gloves
Fatmetal 1 Thg06 @ 6:13pm 
about the fade gloves
Grizzly 29 Thg05 @ 2:57pm 
add
Fox Sin #Retired 27 Thg05 @ 2:18am 
Added for fade, can offer 2800$
DwayneI s> katos cs.money 9 Thg05 @ 8:42am 
added over glvoes