เลเวล 35 XP 8,166
234 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 36
เหรียญตรา