Úroveň 35 XP 8,166
234 XP pro dosažení 36. úrovně
Odznaky