1 - 123 / 123 กลุ่ม

STCN - สาธารณะ

32,551 สมาชิก  |  2700 อยู่ในเกม  |  6,876 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

PC Gamer - สาธารณะ

230,648 สมาชิก  |  8499 อยู่ในเกม  |  35,862 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

=Chinese Players Union= - สาธารณะ

23,359 สมาชิก  |  1824 อยู่ในเกม  |  4,014 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Translation - Simplified Chinese

83 สมาชิก  |  3 อยู่ในเกม  |  17 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

L4DCN玩家组群 - สาธารณะ

10,746 สมาชิก  |  843 อยู่ในเกม  |  1,656 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Translators' Lounge

784 สมาชิก  |  16 อยู่ในเกม  |  132 ออนไลน์  |  3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

L4D2vs - สาธารณะ

45,490 สมาชิก  |  3529 อยู่ในเกม  |  6,818 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

STCN LEADERSHIP

25 สมาชิก  |  1 อยู่ในเกม  |  9 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

嗶哩嗶哩 - ( ゜- ゜)つロ 乾杯~ - สาธารณะ

191,886 สมาชิก  |  16043 อยู่ในเกม  |  34,541 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

S.Gifts - สาธารณะ

65,639 สมาชิก  |  2608 อยู่ในเกม  |  10,082 ออนไลน์  |  18 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Traders Guild - สาธารณะ

54,686 สมาชิก  |  2033 อยู่ในเกม  |  8,214 ออนไลน์  |  17 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Game giveaway group - สาธารณะ

46,077 สมาชิก  |  1757 อยู่ในเกม  |  6,363 ออนไลน์  |  3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Reddit Game Swap - สาธารณะ

9,069 สมาชิก  |  359 อยู่ในเกม  |  1,987 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Cube World Community - สาธารณะ

495 สมาชิก  |  15 อยู่ในเกม  |  78 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Indiegala - สาธารณะ

831,584 สมาชิก  |  24522 อยู่ในเกม  |  106,310 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Indie Bundle Tracker - สาธารณะ

16,518 สมาชิก  |  847 อยู่ในเกม  |  3,083 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Meet The Stats - สาธารณะ

133,555 สมาชิก  |  5021 อยู่ในเกม  |  19,994 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Indie Kings - สาธารณะ

134,241 สมาชิก  |  4730 อยู่ในเกม  |  18,809 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Compact Skin - สาธารณะ

1,568 สมาชิก  |  94 อยู่ในเกม  |  379 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Minimal UI Skin - สาธารณะ

633 สมาชิก  |  27 อยู่ในเกม  |  135 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

|CsK| - สาธารณะ

49,575 สมาชิก  |  1384 อยู่ในเกม  |  6,058 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steamworks Development

16,977 สมาชิก  |  596 อยู่ในเกม  |  3,454 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Fanatical - สาธารณะ

677,951 สมาชิก  |  23488 อยู่ในเกม  |  106,049 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Client Beta - สาธารณะ

189,464 สมาชิก  |  6695 อยู่ในเกม  |  27,775 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

GameRobo.com - Free Games - สาธารณะ

8,104 สมาชิก  |  329 อยู่ในเกม  |  1,196 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

TheOthersiders360 - Walkthroughs and Reviews - สาธารณะ

71 สมาชิก  |  4 อยู่ในเกม  |  10 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Get Games Free - สาธารณะ

192 สมาชิก  |  18 อยู่ในเกม  |  25 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

MCML Gaming Community - สาธารณะ

38,491 สมาชิก  |  1101 อยู่ในเกม  |  5,296 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

DLC Giveaways

3,105 สมาชิก  |  180 อยู่ในเกม  |  507 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Stupid Pointless Giveaways - สาธารณะ

389 สมาชิก  |  26 อยู่ในเกม  |  54 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Trading Cards Group - สาธารณะ

1,618,076 สมาชิก  |  53697 อยู่ในเกม  |  230,109 ออนไลน์  |  7 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

SteaмDB - สาธารณะ

18,375 สมาชิก  |  1128 อยู่ในเกม  |  3,547 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Game Share - สาธารณะ

1,099 สมาชิก  |  57 อยู่ในเกม  |  166 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Bundle Giveaways - สาธารณะ

2,034 สมาชิก  |  116 อยู่ในเกม  |  346 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Shutup & Game - สาธารณะ

44,278 สมาชิก  |  1402 อยู่ในเกม  |  7,017 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Card Trades(CN) - สาธารณะ

444 สมาชิก  |  51 อยู่ในเกม  |  124 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Ninja and Chat Giveaways - สาธารณะ

804 สมาชิก  |  41 อยู่ในเกม  |  128 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Salenauts - สาธารณะ

17,797 สมาชิก  |  554 อยู่ในเกม  |  2,160 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Tinker - สาธารณะ

12,965 สมาชิก  |  310 อยู่ในเกม  |  1,372 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Family Sharing - สาธารณะ

873,091 สมาชิก  |  21750 อยู่ในเกม  |  119,145 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Universe - สาธารณะ

1,343,627 สมาชิก  |  42820 อยู่ในเกม  |  215,246 ออนไลน์  |  17 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

反"中国反迷你步哨联盟“ - สาธารณะ

65 สมาชิก  |  7 อยู่ในเกม  |  14 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Sky Nations - สาธารณะ

249 สมาชิก  |  19 อยู่ในเกม  |  61 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

'|HeadLessCrew|' - สาธารณะ

7,258 สมาชิก  |  273 อยู่ในเกม  |  1,056 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam In-Home Streaming - สาธารณะ

130,266 สมาชิก  |  3973 อยู่ในเกม  |  27,561 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

風一樣的男人

98 สมาชิก  |  11 อยู่ในเกม  |  37 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Paranormal Research Society

3,863 สมาชิก  |  148 อยู่ในเกม  |  583 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

FaceRig - สาธารณะ

1,575 สมาชิก  |  84 อยู่ในเกม  |  405 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Visual Novels - สาธารณะ

3,256 สมาชิก  |  211 อยู่ในเกม  |  709 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Total war player - สาธารณะ

235 สมาชิก  |  17 อยู่ในเกม  |  42 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Music - สาธารณะ

194,725 สมาชิก  |  7198 อยู่ในเกม  |  34,331 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

文明5 - สาธารณะ

641 สมาชิก  |  53 อยู่ในเกม  |  115 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Robot Rescuers

4,376 สมาชิก  |  170 อยู่ในเกม  |  564 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

LEVEL 22 : From Groopies to Greenlight

2,773 สมาชิก  |  64 อยู่ในเกม  |  274 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Anime Backgrounds - สาธารณะ

15,540 สมาชิก  |  977 อยู่ในเกม  |  3,401 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Wish a Game - สาธารณะ

8,279 สมาชิก  |  366 อยู่ในเกม  |  1,146 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

WGN Chat - สาธารณะ

342,994 สมาชิก  |  10471 อยู่ในเกม  |  42,431 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

"Pressure" Skin - สาธารณะ

16,294 สมาชิก  |  902 อยู่ในเกม  |  3,721 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Gugila Games - สาธารณะ

3,282 สมาชิก  |  128 อยู่ในเกม  |  410 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Heavy Fire Afghanistan

8,066 สมาชิก  |  251 อยู่ในเกม  |  931 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Friends online and Offline - สาธารณะ

9,160 สมาชิก  |  422 อยู่ในเกม  |  1,399 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

HoxHud - สาธารณะ

571,246 สมาชิก  |  24307 อยู่ในเกม  |  102,788 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The Elder Scrolls V: 天际 - สาธารณะ

332 สมาชิก  |  39 อยู่ในเกม  |  79 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Light Bound Giveaway

4,108 สมาชิก  |  157 อยู่ในเกม  |  597 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ForsakenUprising - สาธารณะ

14,007 สมาชิก  |  461 อยู่ในเกม  |  2,122 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Alter World

4,570 สมาชิก  |  174 อยู่ในเกม  |  593 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Sbeam拆包团购互助小队 - สาธารณะ

212 สมาชิก  |  24 อยู่ในเกม  |  56 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Pixel Hunter

2,993 สมาชิก  |  137 อยู่ในเกม  |  435 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Grass Simulator

4,834 สมาชิก  |  168 อยู่ในเกม  |  612 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Kisareth Studios - สาธารณะ

2,599 สมาชิก  |  167 อยู่ในเกม  |  350 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

SpookMash - สาธารณะ

57 สมาชิก  |  8 อยู่ในเกม  |  14 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Gurumin - สาธารณะ

28,966 สมาชิก  |  1206 อยู่ในเกม  |  5,713 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Reload Official Group - สาธารณะ

7,362 สมาชิก  |  362 อยู่ในเกม  |  1,247 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Best Raffles 4 You <3 - สาธารณะ

362 สมาชิก  |  11 อยู่ในเกม  |  43 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Oblivious Garden - สาธารณะ

458 สมาชิก  |  55 อยู่ในเกม  |  114 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

tinyBuild - สาธารณะ

490 สมาชิก  |  15 อยู่ในเกม  |  91 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Type Advantage

237 สมาชิก  |  18 อยู่ในเกม  |  40 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

MikeZTM - สาธารณะ

1,192 สมาชิก  |  78 อยู่ในเกม  |  238 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Developer Talk

557 สมาชิก  |  12 อยู่ในเกม  |  81 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

蒸汽基友宝拆包网 - สาธารณะ

153 สมาชิก  |  18 อยู่ในเกม  |  35 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Ukrainian Ninja - สาธารณะ

3,073 สมาชิก  |  226 อยู่ในเกม  |  543 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

老E和好基友们

16 สมาชิก  |  6 อยู่ในเกม  |  9 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Broadcasting - สาธารณะ

61,115 สมาชิก  |  2389 อยู่ในเกม  |  9,101 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Seven Kingdoms 2 promotion

2,516 สมาชิก  |  206 อยู่ในเกม  |  467 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

AbyssUncharted T - สาธารณะ

122 สมาชิก  |  13 อยู่ในเกม  |  27 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Corona MotorSport - สาธารณะ

2,147 สมาชิก  |  189 อยู่ในเกม  |  430 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

GameIndica - สาธารณะ

3,729 สมาชิก  |  184 อยู่ในเกม  |  591 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

GTA OL CHINA Communist Party - สาธารณะ

570 สมาชิก  |  31 อยู่ในเกม  |  105 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

D.E.Z. Studio - สาธารณะ

269 สมาชิก  |  32 อยู่ในเกม  |  84 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Anime-Fan-Group - สาธารณะ

2,276 สมาชิก  |  153 อยู่ในเกม  |  514 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

日呆游戏买买买。 - สาธารณะ

1,870 สมาชิก  |  229 อยู่ในเกม  |  553 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The Innocent Luna Series - สาธารณะ

775 สมาชิก  |  93 อยู่ในเกม  |  195 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ChaoticGaming™ - สาธารณะ

7,385 สมาชิก  |  346 อยู่ในเกม  |  1,059 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

For Developers

3,630 สมาชิก  |  137 อยู่ในเกม  |  713 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

STCN STAFF

24 สมาชิก  |  3 อยู่ในเกม  |  9 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

[CN]SpeedRunners - สาธารณะ

1,472 สมาชิก  |  113 อยู่ในเกม  |  274 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Original_Giveaway_Group - สาธารณะ

195,856 สมาชิก  |  7082 อยู่ในเกม  |  26,537 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

# Free gifts and keys ((Giveaways)). Games & DLC's - สาธารณะ

614 สมาชิก  |  17 อยู่ในเกม  |  100 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

& Get free gifts and keys (Giveaways). Games & DLC's - สาธารณะ

437 สมาชิก  |  31 อยู่ในเกม  |  72 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The Best Of Greenlight - สาธารณะ

2,151 สมาชิก  |  94 อยู่ในเกม  |  302 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Wooden Floor 2 - Greenlight - สาธารณะ

295 สมาชิก  |  29 อยู่ในเกม  |  107 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

跳蚤买买买 - สาธารณะ

2,427 สมาชิก  |  229 อยู่ในเกม  |  532 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Digital Homicide Game Central - สาธารณะ

94,433 สมาชิก  |  3139 อยู่ในเกม  |  12,165 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Guard Mobile Authenticator Beta - สาธารณะ

23,056 สมาชิก  |  1055 อยู่ในเกม  |  4,293 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Field Z

460 สมาชิก  |  86 อยู่ในเกม  |  115 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Team TontonSylar - สาธารณะ

1,180 สมาชิก  |  28 อยู่ในเกม  |  112 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Monster Summer Game 2015 - สาธารณะ

18,235 สมาชิก  |  1001 อยู่ในเกม  |  4,367 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

银龙栖息地 - สาธารณะ

1,416 สมาชิก  |  134 อยู่ในเกม  |  302 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Ye Olde Wormhole Scheme - สาธารณะ

6,420 สมาชิก  |  357 อยู่ในเกม  |  1,721 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Cool Minigame People - สาธารณะ

1,642 สมาชิก  |  108 อยู่ในเกม  |  462 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

游戏互换平台 - สาธารณะ

325 สมาชิก  |  41 อยู่ในเกม  |  93 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Keylol Player Club - สาธารณะ

1,637 สมาชิก  |  214 อยู่ในเกม  |  483 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

S.T Community - สาธารณะ

11,681 สมาชิก  |  635 อยู่ในเกม  |  1,831 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

❤ 刀塔不倒,时光不老 ❤ - สาธารณะ

64 สมาชิก  |  8 อยู่ในเกม  |  26 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Gun Wings - สาธารณะ

417 สมาชิก  |  51 อยู่ในเกม  |  123 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

轻语工作室 - สาธารณะ

1,416 สมาชิก  |  197 อยู่ในเกม  |  415 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Sale Detectives - สาธารณะ

1,363 สมาชิก  |  68 อยู่ในเกม  |  335 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Hellphobia - สาธารณะ

388 สมาชิก  |  30 อยู่ในเกม  |  89 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ReviewExperts - สาธารณะ

192,877 สมาชิก  |  6884 อยู่ในเกม  |  26,051 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Mamilos Club - สาธารณะ

159,972 สมาชิก  |  5682 อยู่ในเกม  |  21,397 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Coffin of Ashes 灰烬之棺 - สาธารณะ

111 สมาชิก  |  27 อยู่ในเกม  |  45 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

G502彩虹小队 - สาธารณะ

893 สมาชิก  |  226 อยู่ในเกม  |  399 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

祈雨的bilibili小窝w - สาธารณะ

66 สมาชิก  |  16 อยู่ในเกม  |  35 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

1 - 123 / 123 กลุ่ม