1 - 122 / 122 กลุ่ม

STCN - สาธารณะ

26,475 สมาชิก  |  2506 อยู่ในเกม  |  6,185 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

PC Gamer - สาธารณะ

229,750 สมาชิก  |  12031 อยู่ในเกม  |  41,817 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

=Chinese Players Union= - สาธารณะ

19,629 สมาชิก  |  1508 อยู่ในเกม  |  3,607 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Translation - Simplified Chinese

85 สมาชิก  |  5 อยู่ในเกม  |  24 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

L4DCN玩家组群 - สาธารณะ

10,036 สมาชิก  |  826 อยู่ในเกม  |  1,763 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Translators' Lounge

730 สมาชิก  |  21 อยู่ในเกม  |  131 ออนไลน์  |  3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

L4D2vs - สาธารณะ

39,332 สมาชิก  |  3147 อยู่ในเกม  |  6,984 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

STCN LEADERSHIP

25 สมาชิก  |  2 อยู่ในเกม  |  7 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

嗶哩嗶哩 - ( ゜- ゜)つロ 乾杯~ - สาธารณะ

121,382 สมาชิก  |  13093 อยู่ในเกม  |  29,500 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

S.Gifts - สาธารณะ

66,556 สมาชิก  |  3542 อยู่ในเกม  |  11,685 ออนไลน์  |  23 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Traders Guild - สาธารณะ

54,240 สมาชิก  |  2861 อยู่ในเกม  |  9,703 ออนไลน์  |  24 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Game giveaway group - สาธารณะ

52,063 สมาชิก  |  2893 อยู่ในเกม  |  8,391 ออนไลน์  |  4 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Reddit Game Swap - สาธารณะ

9,014 สมาชิก  |  584 อยู่ในเกม  |  2,419 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Cube World Community - สาธารณะ

578 สมาชิก  |  32 อยู่ในเกม  |  115 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Indiegala - สาธารณะ

965,085 สมาชิก  |  37657 อยู่ในเกม  |  132,553 ออนไลน์  |  3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Indie Bundle Tracker - สาธารณะ

16,402 สมาชิก  |  1064 อยู่ในเกม  |  3,591 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Meet The Stats - สาธารณะ

125,202 สมาชิก  |  8040 อยู่ในเกม  |  24,946 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Indie Kings - สาธารณะ

165,654 สมาชิก  |  8572 อยู่ในเกม  |  27,246 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Compact Skin - สาธารณะ

1,552 สมาชิก  |  112 อยู่ในเกม  |  433 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Minimal UI Skin - สาธารณะ

487 สมาชิก  |  33 อยู่ในเกม  |  144 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

|CsK| - สาธารณะ

53,454 สมาชิก  |  2244 อยู่ในเกม  |  7,889 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steamworks Development

14,500 สมาชิก  |  507 อยู่ในเกม  |  2,616 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Bundle Stars - สาธารณะ

728,585 สมาชิก  |  35850 อยู่ในเกม  |  129,832 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Client Beta - สาธารณะ

199,947 สมาชิก  |  10172 อยู่ในเกม  |  33,229 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

GameRobo.com - Free Games - สาธารณะ

2,626 สมาชิก  |  133 อยู่ในเกม  |  414 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

TheOthersiders360 - Walkthroughs and Reviews - สาธารณะ

72 สมาชิก  |  1 อยู่ในเกม  |  10 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Get Games Free - สาธารณะ

201 สมาชิก  |  17 อยู่ในเกม  |  38 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

MCML Gaming Community - สาธารณะ

41,500 สมาชิก  |  1873 อยู่ในเกม  |  6,813 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

DLC Giveaways - สาธารณะ

3,186 สมาชิก  |  219 อยู่ในเกม  |  596 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Stupid Pointless Giveaways - สาธารณะ

395 สมาชิก  |  38 อยู่ในเกม  |  71 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Trading Cards Group - สาธารณะ

1,592,721 สมาชิก  |  74949 อยู่ในเกม  |  261,911 ออนไลน์  |  17 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

SteaмDB - สาธารณะ

15,193 สมาชิก  |  1169 อยู่ในเกม  |  3,435 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Game Share - สาธารณะ

1,198 สมาชิก  |  68 อยู่ในเกม  |  201 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Bundle Giveaways - สาธารณะ

1,968 สมาชิก  |  142 อยู่ในเกม  |  382 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Shutup & Game - สาธารณะ

47,649 สมาชิก  |  2383 อยู่ในเกม  |  9,200 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Card Trades(CN) - สาธารณะ

379 สมาชิก  |  67 อยู่ในเกม  |  136 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Ninja and Chat Giveaways - สาธารณะ

846 สมาชิก  |  54 อยู่ในเกม  |  143 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Salenauts - สาธารณะ

18,767 สมาชิก  |  768 อยู่ในเกม  |  2,440 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Tinker - สาธารณะ

13,750 สมาชิก  |  542 อยู่ในเกม  |  1,972 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Family Sharing - สาธารณะ

911,427 สมาชิก  |  35439 อยู่ในเกม  |  146,519 ออนไลน์  |  3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Universe - สาธารณะ

1,371,200 สมาชิก  |  68182 อยู่ในเกม  |  267,805 ออนไลน์  |  33 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

反"中国反迷你步哨联盟“ - สาธารณะ

69 สมาชิก  |  7 อยู่ในเกม  |  24 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Sky Nations - สาธารณะ

296 สมาชิก  |  37 อยู่ในเกม  |  81 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

'|HeadLessCrew|' - สาธารณะ

7,876 สมาชิก  |  413 อยู่ในเกม  |  1,208 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam In-Home Streaming - สาธารณะ

134,157 สมาชิก  |  6444 อยู่ในเกม  |  33,323 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

風一樣的男人

100 สมาชิก  |  15 อยู่ในเกม  |  34 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Paranormal Research Society

4,150 สมาชิก  |  253 อยู่ในเกม  |  767 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

FaceRig - สาธารณะ

1,715 สมาชิก  |  132 อยู่ในเกม  |  496 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Visual Novels - สาธารณะ

2,461 สมาชิก  |  210 อยู่ในเกม  |  643 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Total war player - สาธารณะ

245 สมาชิก  |  24 อยู่ในเกม  |  35 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Music - สาธารณะ

204,994 สมาชิก  |  11457 อยู่ในเกม  |  44,018 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

文明5 - สาธารณะ

630 สมาชิก  |  66 อยู่ในเกม  |  149 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Robot Rescuers

4,732 สมาชิก  |  264 อยู่ในเกม  |  760 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

LEVEL 22 : From Groopies to Greenlight

3,017 สมาชิก  |  114 อยู่ในเกม  |  332 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Anime Backgrounds - สาธารณะ

12,491 สมาชิก  |  1156 อยู่ในเกม  |  3,333 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Wish a Game - สาธารณะ

8,767 สมาชิก  |  561 อยู่ในเกม  |  1,441 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

WGN Chat - สาธารณะ

530,541 สมาชิก  |  16926 อยู่ในเกม  |  53,567 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

"Pressure" Skin - สาธารณะ

15,297 สมาชิก  |  1163 อยู่ในเกม  |  4,357 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Gugila Games - สาธารณะ

3,528 สมาชิก  |  222 อยู่ในเกม  |  552 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Heavy Fire Afghanistan

8,828 สมาชิก  |  391 อยู่ในเกม  |  1,251 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Friends online and Offline - สาธารณะ

9,334 สมาชิก  |  632 อยู่ในเกม  |  1,660 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

HoxHud - สาธารณะ

585,741 สมาชิก  |  40139 อยู่ในเกม  |  135,030 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The Elder Scrolls V: 天际 - สาธารณะ

261 สมาชิก  |  40 อยู่ในเกม  |  71 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Light Bound Giveaway

4,539 สมาชิก  |  284 อยู่ในเกม  |  750 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ForsakenUprising - สาธารณะ

16,560 สมาชิก  |  862 อยู่ในเกม  |  2,276 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Alter World

4,974 สมาชิก  |  304 อยู่ในเกม  |  848 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Sbeam拆包团购互助小队 - สาธารณะ

226 สมาชิก  |  29 อยู่ในเกม  |  64 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Pixel Hunter

3,216 สมาชิก  |  197 อยู่ในเกม  |  592 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Grass Simulator

5,319 สมาชิก  |  302 อยู่ในเกม  |  827 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Kisareth Studios - สาธารณะ

2,751 สมาชิก  |  198 อยู่ในเกม  |  427 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

SpookMash - สาธารณะ

59 สมาชิก  |  4 อยู่ในเกม  |  15 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Gurumin - สาธารณะ

31,200 สมาชิก  |  1885 อยู่ในเกม  |  7,528 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Reload Official Group - สาธารณะ

7,924 สมาชิก  |  587 อยู่ในเกม  |  1,562 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Best Raffles 4 You <3 - สาธารณะ

436 สมาชิก  |  22 อยู่ในเกม  |  61 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Oblivious Garden - สาธารณะ

501 สมาชิก  |  81 อยู่ในเกม  |  160 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

tinyBuild - สาธารณะ

353 สมาชิก  |  20 อยู่ในเกม  |  89 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Type Advantage

264 สมาชิก  |  24 อยู่ในเกม  |  54 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

MikeZTM - สาธารณะ

1,129 สมาชิก  |  111 อยู่ในเกม  |  300 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Developer Talk

560 สมาชิก  |  16 อยู่ในเกม  |  73 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

蒸汽基友宝拆包网 - สาธารณะ

157 สมาชิก  |  25 อยู่ในเกม  |  49 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Mech Marines - สาธารณะ

2,668 สมาชิก  |  195 อยู่ในเกม  |  491 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Ukrainian Ninja - สาธารณะ

3,406 สมาชิก  |  232 อยู่ในเกม  |  630 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

老E和好基友们

16 สมาชิก  |  5 อยู่ในเกม  |  11 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Broadcasting - สาธารณะ

67,281 สมาชิก  |  4053 อยู่ในเกม  |  12,450 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Seven Kingdoms 2 promotion

2,853 สมาชิก  |  182 อยู่ในเกม  |  528 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

AbyssUncharted T - สาธารณะ

137 สมาชิก  |  5 อยู่ในเกม  |  18 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Corona MotorSport

2,328 สมาชิก  |  199 อยู่ในเกม  |  561 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

GameIndica - สาธารณะ

4,187 สมาชิก  |  277 อยู่ในเกม  |  731 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

GTA OL CHINA Communist Party - สาธารณะ

598 สมาชิก  |  44 อยู่ในเกม  |  116 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

D.E.Z. Studio - สาธารณะ

297 สมาชิก  |  50 อยู่ในเกม  |  114 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Anime-Fan-Group - สาธารณะ

2,368 สมาชิก  |  192 อยู่ในเกม  |  671 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

日呆游戏买买买。 - สาธารณะ

1,280 สมาชิก  |  191 อยู่ในเกม  |  435 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The Innocent Luna Series - สาธารณะ

828 สมาชิก  |  116 อยู่ในเกม  |  284 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ChaoticGaming™ - สาธารณะ

8,354 สมาชิก  |  515 อยู่ในเกม  |  1,415 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

For Developers

3,847 สมาชิก  |  150 อยู่ในเกม  |  715 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

STCN STAFF

13 สมาชิก  |  2 อยู่ในเกม  |  3 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

[CN]SpeedRunners - สาธารณะ

1,365 สมาชิก  |  155 อยู่ในเกม  |  378 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Original_Giveaway_Group - สาธารณะ

171,231 สมาชิก  |  8528 อยู่ในเกม  |  25,234 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

# Free gifts and keys ((Giveaways)). Games & DLC's - สาธารณะ

675 สมาชิก  |  37 อยู่ในเกม  |  131 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

& Get free gifts and keys (Giveaways). Games & DLC's - สาธารณะ

488 สมาชิก  |  36 อยู่ในเกม  |  92 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The Best Of Greenlight - สาธารณะ

2,019 สมาชิก  |  121 อยู่ในเกม  |  333 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Wooden Floor 2 - Greenlight - สาธารณะ

316 สมาชิก  |  44 อยู่ในเกม  |  138 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

跳蚤买买买 - สาธารณะ

2,469 สมาชิก  |  282 อยู่ในเกม  |  701 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Digital Homicide Game Central - สาธารณะ

123,247 สมาชิก  |  6462 อยู่ในเกม  |  18,615 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Guard Mobile Authenticator Beta - สาธารณะ

25,081 สมาชิก  |  1648 อยู่ในเกม  |  5,562 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Field Z

522 สมาชิก  |  45 อยู่ในเกม  |  126 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Team TontonSylar - สาธารณะ

1,248 สมาชิก  |  50 อยู่ในเกม  |  162 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Monster Summer Game 2015 - สาธารณะ

19,324 สมาชิก  |  1524 อยู่ในเกม  |  5,534 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

银龙栖息地 - สาธารณะ

1,500 สมาชิก  |  199 อยู่ในเกม  |  431 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Ye Olde Wormhole Scheme - สาธารณะ

6,759 สมาชิก  |  568 อยู่ในเกม  |  2,182 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Cool Minigame People - สาธารณะ

1,751 สมาชิก  |  163 อยู่ในเกม  |  584 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

游戏互换平台 - สาธารณะ

350 สมาชิก  |  54 อยู่ในเกม  |  144 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Keylol Player Club - สาธารณะ

1,630 สมาชิก  |  260 อยู่ในเกม  |  632 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

S.T Community - สาธารณะ

6,655 สมาชิก  |  622 อยู่ในเกม  |  1,485 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

❤ 刀塔不倒,时光不老 ❤ - สาธารณะ

76 สมาชิก  |  10 อยู่ในเกม  |  14 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Gun Wings - สาธารณะ

468 สมาชิก  |  84 อยู่ในเกม  |  183 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

轻语工作室 - สาธารณะ

1,314 สมาชิก  |  235 อยู่ในเกม  |  494 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Sale Detectives - สาธารณะ

1,434 สมาชิก  |  115 อยู่ในเกม  |  415 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Hellphobia - สาธารณะ

448 สมาชิก  |  43 อยู่ในเกม  |  119 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ReviewExperts - สาธารณะ

135,645 สมาชิก  |  6910 อยู่ในเกม  |  20,103 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Mamilos Club - สาธารณะ

137,026 สมาชิก  |  7044 อยู่ในเกม  |  20,269 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Coffin of Ashes 灰烬之棺 - สาธารณะ

130 สมาชิก  |  31 อยู่ในเกม  |  76 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

1 - 122 / 122 กลุ่ม