1 - 123 / 123 กลุ่ม

STCN - สาธารณะ

29,203 สมาชิก  |  4953 อยู่ในเกม  |  10,642 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

PC Gamer - สาธารณะ

221,959 สมาชิก  |  16469 อยู่ในเกม  |  54,989 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

=Chinese Players Union= - สาธารณะ

20,769 สมาชิก  |  2749 อยู่ในเกม  |  5,839 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Translation - Simplified Chinese

84 สมาชิก  |  12 อยู่ในเกม  |  35 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

L4DCN玩家组群 - สาธารณะ

9,831 สมาชิก  |  1438 อยู่ในเกม  |  2,704 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Translators' Lounge

739 สมาชิก  |  84 อยู่ในเกม  |  264 ออนไลน์  |  4 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

L4D2vs - สาธารณะ

39,189 สมาชิก  |  5480 อยู่ในเกม  |  10,842 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

STCN LEADERSHIP

25 สมาชิก  |  1 อยู่ในเกม  |  2 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

嗶哩嗶哩 - ( ゜- ゜)つロ 乾杯~ - สาธารณะ

150,661 สมาชิก  |  24768 อยู่ในเกม  |  51,134 ออนไลน์  |  5 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

S.Gifts - สาธารณะ

65,411 สมาชิก  |  5545 อยู่ในเกม  |  17,030 ออนไลน์  |  29 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Traders Guild - สาธารณะ

54,441 สมาชิก  |  4094 อยู่ในเกม  |  12,844 ออนไลน์  |  18 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Game giveaway group - สาธารณะ

47,750 สมาชิก  |  4334 อยู่ในเกม  |  12,120 ออนไลน์  |  3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Reddit Game Swap - สาธารณะ

8,982 สมาชิก  |  583 อยู่ในเกม  |  2,507 ออนไลน์  |  3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Cube World Community - สาธารณะ

486 สมาชิก  |  38 อยู่ในเกม  |  126 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Indiegala - สาธารณะ

826,581 สมาชิก  |  61269 อยู่ในเกม  |  195,731 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Indie Bundle Tracker - สาธารณะ

16,381 สมาชิก  |  1474 อยู่ในเกม  |  4,453 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Meet The Stats - สาธารณะ

125,508 สมาชิก  |  10583 อยู่ในเกม  |  31,629 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Indie Kings - สาธารณะ

142,412 สมาชิก  |  12819 อยู่ในเกม  |  38,300 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Compact Skin - สาธารณะ

1,537 สมาชิก  |  170 อยู่ในเกม  |  509 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Minimal UI Skin - สาธารณะ

515 สมาชิก  |  48 อยู่ในเกม  |  152 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

|CsK| - สาธารณะ

50,841 สมาชิก  |  2645 อยู่ในเกม  |  8,991 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steamworks Development

16,735 สมาชิก  |  773 อยู่ในเกม  |  3,996 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Bundle Stars - สาธารณะ

684,167 สมาชิก  |  55047 อยู่ในเกม  |  182,629 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Client Beta - สาธารณะ

182,992 สมาชิก  |  13895 อยู่ในเกม  |  44,030 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

GameRobo.com - Free Games - สาธารณะ

8,840 สมาชิก  |  948 อยู่ในเกม  |  2,681 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

TheOthersiders360 - Walkthroughs and Reviews - สาธารณะ

72 สมาชิก  |  0 อยู่ในเกม  |  0 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Get Games Free - สาธารณะ

201 สมาชิก  |  13 อยู่ในเกม  |  28 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

MCML Gaming Community - สาธารณะ

39,524 สมาชิก  |  1878 อยู่ในเกม  |  6,993 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

DLC Giveaways - สาธารณะ

3,140 สมาชิก  |  351 อยู่ในเกม  |  844 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Stupid Pointless Giveaways - สาธารณะ

392 สมาชิก  |  45 อยู่ในเกม  |  94 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Trading Cards Group - สาธารณะ

1,564,606 สมาชิก  |  116141 อยู่ในเกม  |  359,118 ออนไลน์  |  25 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

SteaмDB - สาธารณะ

16,273 สมาชิก  |  1996 อยู่ในเกม  |  5,296 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Game Share - สาธารณะ

1,150 สมาชิก  |  134 อยู่ในเกม  |  291 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Bundle Giveaways - สาธารณะ

1,959 สมาชิก  |  30 อยู่ในเกม  |  79 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Shutup & Game - สาธารณะ

45,560 สมาชิก  |  2496 อยู่ในเกม  |  9,655 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Card Trades(CN) - สาธารณะ

418 สมาชิก  |  100 อยู่ในเกม  |  193 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Ninja and Chat Giveaways - สาธารณะ

816 สมาชิก  |  90 อยู่ในเกม  |  210 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Salenauts - สาธารณะ

18,122 สมาชิก  |  1590 อยู่ในเกม  |  4,691 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Tinker - สาธารณะ

13,359 สมาชิก  |  59 อยู่ในเกม  |  152 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Family Sharing - สาธารณะ

868,738 สมาชิก  |  49786 อยู่ในเกม  |  189,283 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Universe - สาธารณะ

1,341,709 สมาชิก  |  91872 อยู่ในเกม  |  333,882 ออนไลน์  |  23 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

反"中国反迷你步哨联盟“ - สาธารณะ

67 สมาชิก  |  10 อยู่ในเกม  |  22 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Sky Nations - สาธารณะ

259 สมาชิก  |  28 อยู่ในเกม  |  82 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

'|HeadLessCrew|' - สาธารณะ

7,513 สมาชิก  |  684 อยู่ในเกม  |  1,927 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam In-Home Streaming - สาธารณะ

131,512 สมาชิก  |  6906 อยู่ในเกม  |  36,426 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

風一樣的男人

100 สมาชิก  |  1 อยู่ในเกม  |  2 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Paranormal Research Society

3,996 สมาชิก  |  356 อยู่ในเกม  |  999 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

FaceRig - สาธารณะ

1,612 สมาชิก  |  108 อยู่ในเกม  |  503 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Visual Novels - สาธารณะ

2,807 สมาชิก  |  325 อยู่ในเกม  |  937 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Total war player - สาธารณะ

238 สมาชิก  |  35 อยู่ในเกม  |  86 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Music - สาธารณะ

196,421 สมาชิก  |  14967 อยู่ในเกม  |  53,419 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

文明5 - สาธารณะ

625 สมาชิก  |  102 อยู่ในเกม  |  215 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Robot Rescuers

4,522 สมาชิก  |  357 อยู่ในเกม  |  991 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

LEVEL 22 : From Groopies to Greenlight

2,876 สมาชิก  |  197 อยู่ในเกม  |  652 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Anime Backgrounds - สาธารณะ

14,670 สมาชิก  |  1833 อยู่ในเกม  |  5,126 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Wish a Game - สาธารณะ

8,432 สมาชิก  |  822 อยู่ในเกม  |  2,176 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

WGN Chat - สาธารณะ

343,623 สมาชิก  |  29942 อยู่ในเกม  |  86,806 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

"Pressure" Skin - สาธารณะ

15,763 สมาชิก  |  1555 อยู่ในเกม  |  5,210 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Gugila Games - สาธารณะ

3,402 สมาชิก  |  305 อยู่ในเกม  |  802 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Heavy Fire Afghanistan

8,399 สมาชิก  |  552 อยู่ในเกม  |  1,748 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Friends online and Offline - สาธารณะ

8,771 สมาชิก  |  846 อยู่ในเกม  |  2,413 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

HoxHud - สาธารณะ

571,952 สมาชิก  |  55185 อยู่ในเกม  |  170,268 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The Elder Scrolls V: 天际 - สาธารณะ

277 สมาชิก  |  57 อยู่ในเกม  |  112 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Light Bound Giveaway

4,286 สมาชิก  |  390 อยู่ในเกม  |  1,036 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ForsakenUprising - สาธารณะ

14,905 สมาชิก  |  1512 อยู่ในเกม  |  3,806 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Alter World

4,741 สมาชิก  |  381 อยู่ในเกม  |  1,123 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Sbeam拆包团购互助小队 - สาธารณะ

215 สมาชิก  |  39 อยู่ในเกม  |  87 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Pixel Hunter

3,077 สมาชิก  |  278 อยู่ในเกม  |  763 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Grass Simulator

5,044 สมาชิก  |  420 อยู่ในเกม  |  1,235 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Kisareth Studios - สาธารณะ

2,668 สมาชิก  |  224 อยู่ในเกม  |  553 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

SpookMash - สาธารณะ

58 สมาชิก  |  8 อยู่ในเกม  |  18 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Gurumin - สาธารณะ

29,983 สมาชิก  |  2401 อยู่ในเกม  |  8,255 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Reload Official Group - สาธารณะ

7,613 สมาชิก  |  801 อยู่ในเกม  |  2,011 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Best Raffles 4 You <3 - สาธารณะ

388 สมาชิก  |  48 อยู่ในเกม  |  123 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Oblivious Garden - สาธารณะ

472 สมาชิก  |  86 อยู่ในเกม  |  191 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

tinyBuild - สาธารณะ

394 สมาชิก  |  42 อยู่ในเกม  |  138 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Type Advantage

251 สมาชิก  |  20 อยู่ในเกม  |  62 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

MikeZTM - สาธารณะ

1,138 สมาชิก  |  161 อยู่ในเกม  |  359 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Developer Talk

565 สมาชิก  |  20 อยู่ในเกม  |  102 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

蒸汽基友宝拆包网 - สาธารณะ

152 สมาชิก  |  30 อยู่ในเกม  |  63 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Mech Marines - สาธารณะ

2,563 สมาชิก  |  302 อยู่ในเกม  |  823 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Ukrainian Ninja - สาธารณะ

3,167 สมาชิก  |  327 อยู่ในเกม  |  955 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

老E和好基友们

16 สมาชิก  |  5 อยู่ในเกม  |  9 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Broadcasting - สาธารณะ

62,044 สมาชิก  |  6012 อยู่ในเกม  |  16,969 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Seven Kingdoms 2 promotion

2,615 สมาชิก  |  265 อยู่ในเกม  |  795 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

AbyssUncharted T - สาธารณะ

125 สมาชิก  |  0 อยู่ในเกม  |  2 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Corona MotorSport

2,216 สมาชิก  |  259 อยู่ในเกม  |  772 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

GameIndica - สาธารณะ

3,858 สมาชิก  |  0 อยู่ในเกม  |  0 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

GTA OL CHINA Communist Party - สาธารณะ

575 สมาชิก  |  84 อยู่ในเกม  |  162 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

D.E.Z. Studio - สาธารณะ

274 สมาชิก  |  51 อยู่ในเกม  |  113 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Anime-Fan-Group - สาธารณะ

2,321 สมาชิก  |  299 อยู่ในเกม  |  855 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

日呆游戏买买买。 - สาธารณะ

1,531 สมาชิก  |  314 อยู่ในเกม  |  690 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The Innocent Luna Series - สาธารณะ

791 สมาชิก  |  154 อยู่ในเกม  |  356 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ChaoticGaming™ - สาธารณะ

7,710 สมาชิก  |  768 อยู่ในเกม  |  2,041 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

For Developers

3,848 สมาชิก  |  163 อยู่ในเกม  |  964 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

STCN STAFF

12 สมาชิก  |  0 อยู่ในเกม  |  0 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

[CN]SpeedRunners - สาธารณะ

1,390 สมาชิก  |  230 อยู่ในเกม  |  502 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Original_Giveaway_Group - สาธารณะ

184,888 สมาชิก  |  18597 อยู่ในเกม  |  50,033 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

# Free gifts and keys ((Giveaways)). Games & DLC's - สาธารณะ

643 สมาชิก  |  55 อยู่ในเกม  |  179 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

& Get free gifts and keys (Giveaways). Games & DLC's - สาธารณะ

463 สมาชิก  |  48 อยู่ในเกม  |  148 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The Best Of Greenlight - สาธารณะ

2,173 สมาชิก  |  139 อยู่ในเกม  |  462 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Wooden Floor 2 - Greenlight - สาธารณะ

301 สมาชิก  |  41 อยู่ในเกม  |  138 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

跳蚤买买买 - สาธารณะ

2,439 สมาชิก  |  432 อยู่ในเกม  |  973 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Digital Homicide Game Central - สาธารณะ

102,100 สมาชิก  |  9428 อยู่ในเกม  |  26,105 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Steam Guard Mobile Authenticator Beta - สาธารณะ

23,235 สมาชิก  |  2454 อยู่ในเกม  |  7,407 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Field Z

489 สมาชิก  |  46 อยู่ในเกม  |  192 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Team TontonSylar - สาธารณะ

1,219 สมาชิก  |  146 อยู่ในเกม  |  303 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Monster Summer Game 2015 - สาธารณะ

18,716 สมาชิก  |  1817 อยู่ในเกม  |  6,351 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

银龙栖息地 - สาธารณะ

1,407 สมาชิก  |  265 อยู่ในเกม  |  529 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Ye Olde Wormhole Scheme - สาธารณะ

6,587 สมาชิก  |  683 อยู่ในเกม  |  2,391 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Cool Minigame People - สาธารณะ

1,685 สมาชิก  |  201 อยู่ในเกม  |  657 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

游戏互换平台 - สาธารณะ

335 สมาชิก  |  72 อยู่ในเกม  |  153 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Keylol Player Club - สาธารณะ

1,653 สมาชิก  |  392 อยู่ในเกม  |  830 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

S.T Community - สาธารณะ

9,215 สมาชิก  |  1338 อยู่ในเกม  |  3,066 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

❤ 刀塔不倒,时光不老 ❤ - สาธารณะ

69 สมาชิก  |  1 อยู่ในเกม  |  2 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Gun Wings - สาธารณะ

436 สมาชิก  |  91 อยู่ในเกม  |  207 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

轻语工作室 - สาธารณะ

1,387 สมาชิก  |  338 อยู่ในเกม  |  697 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Sale Detectives - สาธารณะ

1,384 สมาชิก  |  130 อยู่ในเกม  |  506 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Hellphobia - สาธารณะ

414 สมาชิก  |  64 อยู่ในเกม  |  139 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ReviewExperts - สาธารณะ

172,846 สมาชิก  |  18452 อยู่ในเกม  |  48,563 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Mamilos Club - สาธารณะ

151,381 สมาชิก  |  16326 อยู่ในเกม  |  43,945 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Coffin of Ashes 灰烬之棺 - สาธารณะ

122 สมาชิก  |  40 อยู่ในเกม  |  73 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

G502彩虹小队 - สาธารณะ

315 สมาชิก  |  124 อยู่ในเกม  |  225 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

1 - 123 / 123 กลุ่ม