Decicus
Alex Thomassen   Norway
 
 
Hello world.

:me::me:

Links:
Blog [blog.decicus.com]
Twitch [www.twitch.tv]
Twitter - @Decicus
GitHub [github.com]
Contact e-mail: alex@thomassen.xyz
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
2,365
Thành tựu
8
Trò chơi toàn vẹn
29%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
45

Điểm kinh nghiệm đạt được
55,400,476

Hoạt động gần đây

91 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg11
9.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg11
0.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg11
Corrupted "BRB" Motives 4 Thg10 @ 1:27pm 
Majora's "99 Mining" Mask: I think you should stfu because it's due in one minute
Majora's "99 Mining" Mask: LMAO
Corrupted "BRB" Motives 7 Thg07 @ 12:26pm 
Personally i think Trump won, AND NO ITS NOT BECAUSE I SUPPORTED HIM SO SHUT THE ♥♥♥♥ UP, he won in my opinion because 1. He is played by EpicLLOYD. 2. His lines were straight lit as ♥♥♥♥. 3. His rhymes were funny. These arn't the real Donald J. Trump and the real Hillary Rodham Clinton, just saying.
MDirt 28 Thg05 @ 12:05pm 
Dicksuckykiss <3333
Corrupted "BRB" Motives 28 Thg05 @ 9:35am 
Hi, I'm Alex/Decicus.
I usually go by either Alex, Decicus, Decactus, Dicksuckykiss or just Cactus. Use whatever you prefer.
joshUA 28 Thg9, 2018 @ 5:24am 
<3
nerdenough 13 Thg05, 2018 @ 3:37am 
<3