Miss Symphony 💕
ღ 𝐄𝐥𝐲 ღ   Aviles, Asturias, Spain
 
 
                   ❝ Aɢᴀʀʀᴀ ᴍɪ ᴍᴀɴᴏ ᴘᴏʀ ϙᴜᴇ ɴᴏ ᴘɪᴇɴsᴏ ᴘᴇʀᴅᴇʀᴛᴇ
                  Y ɴᴏ ᴛᴇ sᴜᴇʟᴛᴇs, ᴄᴏɴᴛɪɢᴏ ᴄᴀᴅᴀ ᴅɪᴀ ᴇs ᴅɪғᴇʀᴇɴᴛᴇ. ❞
                               »  Miss Jαcksøŋ doɴ'т ɢo ever «
https://www.instagram.com/maripanties/

ǀ'м тнє σηℓу σηє уσυ'яє ℓσσкιηg ƒσя
Currently Online
Artwork Showcase
<3
130 45 16
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ωєℓcσмє tø my ρяøƒiℓε Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
    ᶜʳᵉᵈᶤᵗˢ ᵗᵒ ᴾ ᴱ ᶜ ᵁ ᴸ ᴵ ᴬ ᴿ ᴰ ᴼ ᴿ ᴷ [peculiardork.deviantart.com] ᶠᵒʳ ᵗʰᵉ ᵈʳᵃʷᶤᶰᵍˑ ᴬᶰᶤᵐᵃᵗᶤᵒᶰ ᶜʳᵉᵃᵗᵉᵈ ᵇʸ ᴹ ᴬ ᴿ ᴵ ᴾ ᴬ ᴺ ᵀ ᴵ ᴱ ˢ                              「                   Fᴇᴀʀ ɪs ɴᴏᴛ ᴇᴠɪʟ.
                                          Iᴛ ᴛᴇʟʟs ʏᴏᴜ ᴡʜᴀᴛ ᴡᴇᴀᴋɴᴇss ɪs.
                                       Aɴᴅ ᴏɴᴄᴇ ʏᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ʏᴏᴜʀ ᴡᴇᴀᴋɴᴇss﹐

                                      ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ sᴛʀᴏɴɢᴇʀ ᴀs ᴡᴇʟʟ ᴀs

                                                        K I N D E R                         」

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                                ╳                P R O P E R T Y  B Y﹕                ╳   
                                                           𝒞𝒶𝓇𝑜𝓁𝓎𝓃𝑒.


                           ★ ☆ ✰ ✯ ✡ ✪ ✶ ✱ ✲ ✴ ━ ⚫ ━ ✴ ✲ ✱ ✶ ✪ ✡ ✯ ✰ ☆ ★

                                                       〈  𝐄𝐥𝐲   〉

                                                         Bɪsᴇxᴜᴀʟ ♂♀ | ②⑥
                                                           ♀ Fᴇᴍᴀʟᴇ ♀
                                              Lαηgυαgєѕ: Sᴘᴀɴɪsʜ ᴀɴᴅ Eɴɢʟɪsʜ.
                                                      Ɓιятнɗαу: Ocтσвєя
                                             ♪ Rᴏᴄᴋ﹐ ᴅᴜʙsᴛᴇᴘ ﹠ ɴɪɢʜᴛᴄᴏʀᴇ. ♪
                                                     Aɴɪᴍᴇ ﹠ Mᴀɴɢᴀ Lᴏᴠᴇʀ.
                                                  αиıмe, мυsıc, νıđeø gαмes


                           ★ ☆ ✰ ✯ ✡ ✪ ✶ ✱ ✲ ✴ ━ ⚫ ━ ✴ ✲ ✱ ✶ ✪ ✡ ✯ ✰ ☆ ★

                         ❤ F I N A L   F A N T A S Y   XVI ﹕ A   R E A L M   R E B O R N ❤
                         :lunacontroller: Doɴ'т Sтαrve | COD: Blαcĸ opѕ I - II: Zoмвιeѕ | Rᴏᴄᴋᴇᴛ ʟᴇᴀɢᴜᴇ |
                Leαɢυe oғ Leɢeɴdѕ | Coυɴтer Sтrιĸe: Gloвαl Oғғeɴѕιve. | MMORPG Lover :lunacontroller:


                                                        ▸ 𝚁 𝚞 𝚕 𝚎 𝚜 ◂                           ╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮
                                                ⇢ 𝙸 𝙳 𝙾 𝙽 ' 𝚃 𝙰 𝙲 𝙲 𝙴 𝙿 𝚃 ⇠

                                                     › Lᴇss ᴛʜᴀɴ Lᴠʟ ₁₀
                                                     › Pʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏғɪʟᴇs
                                                     › Gɪʀʟs Cᴏʟʟᴇᴄᴛᴏʀs
                                                     › VAC ᴏʀ ᴀɴʏ Bᴀɴ

                          ╳                 ⇢ 𝙿 𝙴 𝚁 𝚂 𝙾 𝙽 𝙰 𝙻 𝚃 𝙾 𝙿 𝙸 𝙲 𝚂 ⇠ ╳

                                                     
                                                   › Tʀᴀᴅᴇ Lɪɴᴋ

                                              ▸ 𝒯𝒽𝒶𝓃𝓀 𝓎𝑜𝓊 𝒻𝑜𝓇 𝓇𝑒𝒶𝒹𝒾𝓃𝑔! ◂
                          ╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯


╲                                                                                                                                        ╱

                                                 𝙲𝚊𝚛𝚘𝚕'𝚜 𝙲𝚘𝚖𝚖𝚎𝚗𝚝𝚊𝚛𝚢:
                    𝒮𝒾𝑒𝓂𝓅𝓇𝑒 𝓉𝑒 𝒽𝒶𝑔𝑜 𝒸𝑜𝓈𝒶𝓈 𝒹𝑒 𝑒𝓈𝓉𝒶𝓈, 𝓈𝑜𝓎 𝑜𝒻𝒾𝒸𝒾𝒶𝓁𝓂𝑒𝓃𝓉𝑒 𝓉𝓊 𝑒𝒹𝒾𝓉𝑜𝓇𝒶
                   𝓅𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃𝒶𝓁 𝓅𝑒𝓇𝑜.. 𝒬𝓊𝑒 𝓈𝑒𝓅𝒶𝓈 𝓆𝓊𝑒 𝑒𝓈𝓉𝑜 𝑒𝓈 𝓊𝓃𝒶 𝓂𝒶𝓃𝑒𝓇𝒶 𝒹𝑒 𝒹𝑒𝒸𝒾𝓇𝓉𝑒
                  "𝐸𝒽, 𝒜𝓁𝑒𝓍, 𝓉𝑒 𝓆𝓊𝒾𝑒𝓇𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽𝒾́𝓈𝒾𝓂𝑜 𝓎 𝑒𝓈𝓉𝒶 𝑒𝓈 𝓂𝒾 𝓂𝒶𝓃𝑒𝓇𝒶 𝒹𝑒 𝓆𝓊𝑒 𝓁𝑜
                 𝓋𝑒𝒶𝓈" 𝓆𝓊𝒾𝑒𝓇𝑜 𝓆𝓊𝑒 𝒸𝒶𝒹𝒶 𝓋𝑒𝓏 𝓆𝓊𝑒 𝓂𝒾𝓇𝑒𝓈 𝑒𝓁 𝓅𝑒𝓇𝒻𝒾𝓁, 𝓈𝑒𝓅𝒶𝓈 𝓆𝓊𝑒 𝓈𝒾𝓃 𝓉𝒾
                 𝓃𝑜 𝓅𝑜𝒹𝓇𝒾́𝒶 𝒽𝒶𝒸𝑒𝓇 𝓃𝒶𝒹𝒶, 𝓅𝑜𝓇𝓆𝓊𝑒 𝑒𝓇𝑒𝓈 𝓂𝒾 𝓂𝑒𝒿𝑜𝓇 𝒶𝓂𝒾𝑔𝒶, 𝓂𝒾 𝒶𝓅𝑜𝓎𝑜,
                                               𝓂𝒾 𝒽𝑒𝓇𝓂𝒶𝓃𝒶... 𝓂𝒾 𝓉𝑜𝒹𝑜. ❤


╱                                                                                                                                       ╲
Screenshot Showcase
FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION
7 1 2
Rarest Achievement Showcase

Recent Activity

4.2 hrs on record
last played on Oct 17
21 hrs on record
last played on Oct 17
13.6 hrs on record
last played on Oct 15
ILIAMFTW Oct 20 @ 4:56am 
(っ◔◡◔)っ (っ◔◡◔)っ
ILIAMFTW Oct 18 @ 5:05am 
(っ◔◡◔)っ (っ◔◡◔)っ
ILIAMFTW Oct 8 @ 6:14am 
(っ◔◡◔)っ (っ◔◡◔)っ
ILIAMFTW Oct 4 @ 5:17am 
(っ◔◡◔)っ (っ◔◡◔)っ
Schokokeks Oct 1 @ 10:46am 
...................(¯`v´¯)█░█ ▄▀▄ █▀▄ █▀▄ █░█
...................(¯` ✿´.█▀█ █▀█ █▀░ █▀░ ░█)
...............✿..(_.^._)
..............✿.√,•*´✿
...(¯`v´¯) •./¸✿
(¯` ✿..¯))✿/¸.•*✿
ᵃˡᵖᶤ(_.^._)√•ᵃˡ´¨¯(¯`v´¯)
...✿•*´)//*´¯`*(¯` ✿ .¯)
.....✿´)//¯`*(¸.•´(_.^._)
▒▒(¯`•♥•´¯)▒░░.
▒▒▒`ᵃˡ.,(¯`•♥•´¯)
▒(¯\v/¯)▒`•.,.•......
█░░░█ █▀ █▀ █▄▀ █▀ █▄░█ █▀▄(\ /).(¯`v´¯).…/\_¸_/\
█░█░█ █▀ █▀ █▀▄ █▀ █░▀█ █░█( . .) `*.¸.*´ ♥..(=•_•=) ♥)(♥)(♥)
░▀░▀░ ▀▀ ▀▀ ▀░▀ ▀▀ ▀░░▀ ▀▀░\ c('')('')̡ ̴̡ı̴̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡.̡̡̡ ...♥ღ*ღ.•*
ILIAMFTW Sep 29 @ 8:00am 
(っ◔◡◔)っ (っ◔◡◔)っ