Asking Alєxαndяia
ღ AƖєxαηɗяα ღ   Aviles, Asturias, Spain
 
 
                   ❝ Aɢᴀʀʀᴀ ᴍɪ ᴍᴀɴᴏ ᴘᴏʀ ϙᴜᴇ ɴᴏ ᴘɪᴇɴsᴏ ᴘᴇʀᴅᴇʀᴛᴇ
                  Y ɴᴏ ᴛᴇ sᴜᴇʟᴛᴇs, ᴄᴏɴᴛɪɢᴏ ᴄᴀᴅᴀ ᴅɪᴀ ᴇs ᴅɪғᴇʀᴇɴᴛᴇ. ❞
                               »  Miss Jαcksøŋ doɴ'т ɢo ever «

ǀ'м тнє σηℓу σηє уσυ'яє ℓσσкιηg ƒσя
Currently Offline
Last Online 8 hrs, 54 mins ago
Artwork Showcase
<3
69 14 10
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ωєℓcσмє tø my ρяøƒiℓε Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
    ᶜʳᵉᵈᶤᵗˢ ᵗᵒ ᴾ ᴱ ᶜ ᵁ ᴸ ᴵ ᴬ ᴿ ᴰ ᴼ ᴿ ᴷ [peculiardork.deviantart.com] ᶠᵒʳ ᵗʰᵉ ᵈʳᵃʷᶤᶰᵍˑ ᴬᶰᶤᵐᵃᵗᶤᵒᶰ ᶜʳᵉᵃᵗᵉᵈ ᵇʸ ᴹ ᴬ ᴿ ᴵ ᴾ ᴬ ᴺ ᵀ ᴵ ᴱ ˢ                              「                   Fᴇᴀʀ ɪs ɴᴏᴛ ᴇᴠɪʟ.
                                          Iᴛ ᴛᴇʟʟs ʏᴏᴜ ᴡʜᴀᴛ ᴡᴇᴀᴋɴᴇss ɪs.
                                       Aɴᴅ ᴏɴᴄᴇ ʏᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ʏᴏᴜʀ ᴡᴇᴀᴋɴᴇss﹐

                                      ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ sᴛʀᴏɴɢᴇʀ ᴀs ᴡᴇʟʟ ᴀs

                                                        K I N D E R                         」

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                                ╳                P R O P E R T Y  B Y﹕                ╳   
                                                           𝒞𝒶𝓇𝑜𝓁𝓎𝓃𝑒.


                           ★ ☆ ✰ ✯ ✡ ✪ ✶ ✱ ✲ ✴ ━ ⚫ ━ ✴ ✲ ✱ ✶ ✪ ✡ ✯ ✰ ☆ ★

                                                       〈  𝙰 𝙻 𝙴 𝚇 𝙰 𝙽 𝙳 𝚁 𝙰  〉

                                                         Bɪsᴇxᴜᴀʟ ♂♀ | ②③
                                                           ♀ Fᴇᴍᴀʟᴇ ♀
                                              Lαηgυαgєѕ: Sᴘᴀɴɪsʜ ᴀɴᴅ Eɴɢʟɪsʜ.
                                                      Ɓιятнɗαу: Ocтσвєя
                                             ♪ Rᴏᴄᴋ﹐ ᴅᴜʙsᴛᴇᴘ ﹠ ɴɪɢʜᴛᴄᴏʀᴇ. ♪
                                                     Aɴɪᴍᴇ ﹠ Mᴀɴɢᴀ Lᴏᴠᴇʀ.
                                                  αиıмe, мυsıc, νıđeø gαмes

                           ★ ☆ ✰ ✯ ✡ ✪ ✶ ✱ ✲ ✴ ━ ⚫ ━ ✴ ✲ ✱ ✶ ✪ ✡ ✯ ✰ ☆ ★

                         ❤ F I N A L   F A N T A S Y   XVI ﹕ A   R E A L M   R E B O R N ❤
                         :lunacontroller: Doɴ'т Sтαrve | COD: Blαcĸ opѕ I - II: Zoмвιeѕ | Rᴏᴄᴋᴇᴛ ʟᴇᴀɢᴜᴇ |
                Leαɢυe oғ Leɢeɴdѕ | Coυɴтer Sтrιĸe: Gloвαl Oғғeɴѕιve. | MMORPG Lover :lunacontroller:


                                                        ▸ 𝚁 𝚞 𝚕 𝚎 𝚜 ◂                           ╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮
                                                ⇢ 𝙸 𝙳 𝙾 𝙽 ' 𝚃 𝙰 𝙲 𝙲 𝙴 𝙿 𝚃 ⇠

                                                     › Lᴇss ᴛʜᴀɴ Lᴠʟ ₁₀
                                                     › Pʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏғɪʟᴇs
                                                     › Gɪʀʟs Cᴏʟʟᴇᴄᴛᴏʀs
                                                     › VAC ᴏʀ ᴀɴʏ Bᴀɴ

                          ╳                 ⇢ 𝙿 𝙴 𝚁 𝚂 𝙾 𝙽 𝙰 𝙻 𝚃 𝙾 𝙿 𝙸 𝙲 𝚂 ⇠ ╳

                                                     › Kɪᴋ MSN﹕
                                                       RᴀᴀᴀᴡʀMɪᴀᴜ
                                                   › Tᴡɪᴛᴛᴇʀ
                                                     › Tʀᴀᴅᴇ Lɪɴᴋ

                                              ▸ 𝒯𝒽𝒶𝓃𝓀 𝓎𝑜𝓊 𝒻𝑜𝓇 𝓇𝑒𝒶𝒹𝒾𝓃𝑔! ◂
                          ╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯


╲                                                                                                                                        ╱

                                                 𝙲𝚊𝚛𝚘𝚕'𝚜 𝙲𝚘𝚖𝚖𝚎𝚗𝚝𝚊𝚛𝚢:
                    𝒮𝒾𝑒𝓂𝓅𝓇𝑒 𝓉𝑒 𝒽𝒶𝑔𝑜 𝒸𝑜𝓈𝒶𝓈 𝒹𝑒 𝑒𝓈𝓉𝒶𝓈, 𝓈𝑜𝓎 𝑜𝒻𝒾𝒸𝒾𝒶𝓁𝓂𝑒𝓃𝓉𝑒 𝓉𝓊 𝑒𝒹𝒾𝓉𝑜𝓇𝒶
                   𝓅𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃𝒶𝓁 𝓅𝑒𝓇𝑜.. 𝒬𝓊𝑒 𝓈𝑒𝓅𝒶𝓈 𝓆𝓊𝑒 𝑒𝓈𝓉𝑜 𝑒𝓈 𝓊𝓃𝒶 𝓂𝒶𝓃𝑒𝓇𝒶 𝒹𝑒 𝒹𝑒𝒸𝒾𝓇𝓉𝑒
                  "𝐸𝒽, 𝒜𝓁𝑒𝓍, 𝓉𝑒 𝓆𝓊𝒾𝑒𝓇𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽𝒾́𝓈𝒾𝓂𝑜 𝓎 𝑒𝓈𝓉𝒶 𝑒𝓈 𝓂𝒾 𝓂𝒶𝓃𝑒𝓇𝒶 𝒹𝑒 𝓆𝓊𝑒 𝓁𝑜
                 𝓋𝑒𝒶𝓈" 𝓆𝓊𝒾𝑒𝓇𝑜 𝓆𝓊𝑒 𝒸𝒶𝒹𝒶 𝓋𝑒𝓏 𝓆𝓊𝑒 𝓂𝒾𝓇𝑒𝓈 𝑒𝓁 𝓅𝑒𝓇𝒻𝒾𝓁, 𝓈𝑒𝓅𝒶𝓈 𝓆𝓊𝑒 𝓈𝒾𝓃 𝓉𝒾
                 𝓃𝑜 𝓅𝑜𝒹𝓇𝒾́𝒶 𝒽𝒶𝒸𝑒𝓇 𝓃𝒶𝒹𝒶, 𝓅𝑜𝓇𝓆𝓊𝑒 𝑒𝓇𝑒𝓈 𝓂𝒾 𝓂𝑒𝒿𝑜𝓇 𝒶𝓂𝒾𝑔𝒶, 𝓂𝒾 𝒶𝓅𝑜𝓎𝑜,
                                               𝓂𝒾 𝒽𝑒𝓇𝓂𝒶𝓃𝒶... 𝓂𝒾 𝓉𝑜𝒹𝑜. ❤


╱                                                                                                                                       ╲
─▄▓▓▄─▄▓▓▄───▄▓▓▄─▄▓▓▄
▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░─░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓FOR▓▓░░░░░░░░░▓KISSES ▓
▀▓▓YOU▓░░HUGS ░░░▓▓▓▓▓▓▀
──▀▓▓▓▓▓░░░░░░░▓▓▓▓▓▀
────▀▓▀──░░░░░──▀▓▀
─────)─────░░─────)
─────\─────(──────(
──────\─────)─────/
───────\────(─────/
────────\────)───/
─────────\───\──/
─────────░░░░░░░
─────────░ℒℴѵℯ░░░
─────────░░░░░░░
Ik you will purify me before punishing me for those lines that day :'* call me love please :'*
When will I find my eternal peace in your lap? Take your time but don't be late please love I'm dying alone Alexa save me please :'*
Love, just lemme return from little Armenia today and please tell me when will you two come please Alexa don't make it too late :'*
Alexa Just wait some more hrs until tomorrow when I throw myself in your arms right from the doorstep :*
:asagapeace::yuurisad::Luana::tfs_diver::lismile::doridetermined::rfga_women::amaya2::hcs_lailani::teresagrin::hp_beli::junsmirk::sakuraspacekotori::smoker::spacemarineshield: Abandon the search for Truth;... :melon:
:ppgb_yuri::prnss::hcs_sarah::rui::sdfoxmiko::happyk::lexa::sdelena::kryska::mari_sd::Nova_horror::possessiongirl::makina_lg::RebeccaCon::rflower:...settle for a good fantasy.
:rosebud:
:ppgb_marika::asako_ag::sayurianger::CeliaWhat::sdsylvi::Marissa::Karin::yazdgirl::misa::Asagiri_Ohgiya::Vivian::Repairman::vanitygrin::maddie::weed: Lucky Numbers: :ZE3_Decision:
:em1_nurse::catpuzzle::XmasJennyNaught::Lilly::skirt::smiling::morgane::sdyomi::sitfacepalm::tellme::hp_nikki::sdceri::happygirl::yumiko_lg::ruby: 5,12,97 :ZippleRocks: