17.7 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Wandersong
Bard
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 22 Thg08 @ 12:49pm
Langtree
1 trong 7, sê-ri 1
Miriam
2 trong 7, sê-ri 1
Ghost!!!!!
3 trong 7, sê-ri 1
Viola
4 trong 7, sê-ri 1
Dream King
5 trong 7, sê-ri 1
(1)
Bard
6 trong 7, sê-ri 1
Rainbow Girl
7 trong 7, sê-ri 1