y menya pizdec lagaet
あなたの愛する人、あなたの. Šøśî jōpÿ   Honjo, Akita, Japan
 
 
ЕсЛи Чо Я МаМи
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 10 giờ, 10 phút trước
Nhiều lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1248 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

3,932 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg9
460 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg08
10.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg08
EbMshna.ColdBlooded 12 Thg05 @ 5:01am 
+rep ( ͡° ͜ʖ ͡°)
2rBina =| 20 Thg08, 2018 @ 6:02am 
oh new PC, WOW :D
y menya pizdec lagaet 15 Thg07, 2018 @ 11:11am 
no I am real Jopa
2gasuki 13 Thg07, 2018 @ 7:51pm 
you are not jap ♥♥♥♥
2gasuki 4 Thg01, 2018 @ 11:57am 
blyaaaat pizdasukiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!
2gasuki 1 Thg01, 2018 @ 5:46pm 
ya ni pizdasuki
nigasuki!!!