Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
88 από 134 (66%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Οκτ 2017 στις 18:30

Loremaster of Hoeth

Playing as the High Elves, construct the White Tower of Hoeth.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Οκτ 2017 στις 14:31

Tyrant of Naggarond

Playing as the Dark Elves, construct the Black Tower of Malekith in the Dark Elf capital of Naggarond.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Νοε 2017 στις 9:17

Origin Unknown

Construct the Sanctum of Quintex in the Ancient City of Quintex.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Οκτ 2017 στις 9:10

Stargazer

Playing as the Lizardmen, construct the Stellar Pyramids of the Southern Skies in Hexoatl.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Οκτ 2017 στις 17:07

Tiranoc Charioteer

Playing as the High Elves, construct the Hall of Charioteers in the city of Tor Anroc.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Οκτ 2017 στις 18:19

Camera Obscura

Construct the Chamber of Visions.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Οκτ 2017 στις 12:04

Lothern Sea Helm

Construct the Gates of Lothern in the High Elf capital of Lothern.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Οκτ 2017 στις 12:41

Black Ark Corsair

Playing as the Dark Elves, construct a Black Ark and upgrade it to the maximum level.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Νοε 2017 στις 9:11

Dreadlord of Hag Graef

Construct the Dark Crag in the sinister city of Hag Graef.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Οκτ 2017 στις 10:17

Dark Mother Superior

Playing as the Dark Elves, construct the Convent of Sorcery in the city of Ghrond.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Οκτ 2017 στις 13:49

Asur Ambassador

Playing as the High Elves, own at least 5 Elven Embassies.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Οκτ 2017 στις 7:11

Colonial Governor

Playing as the High Elves, own at least 3 Thriving Elven Colonies.
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Οκτ 2017 στις 12:07

Uplink Established

Playing as the Lizardmen, own at least 2 Geomantic Loci.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Οκτ 2017 στις 10:33

Slaver

Playing as the Dark Elves, own at least 3 Slave Markets.
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Οκτ 2017 στις 13:19

Slave Trader

Playing as the Dark Elves, own at least 10 Slave Markets.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Οκτ 2017 στις 18:12

Yarrrrr!!!

Control the pirate city of Sartosa.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Νοε 2017 στις 8:13

Yurrrggghhh!!!

Control Pox Marsh, the Awakening, and the Blood Swamps.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Οκτ 2017 στις 21:21

Forge of the Blind God

Control both Vaul's Anvil (Caledor) and Vaul's Anvil (The Black Coast) in the Eye of the Vortex Campaign.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Οκτ 2017 στις 21:02

Best Served Cold

Playing as the Dark Elves, occupy or raze the fortress city of Lothern in the Eye of the Vortex Campaign.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Οκτ 2017 στις 5:48

The End of Suffering

Playing as the High Elves, occupy or raze the Dark Elf capital of Naggarond in the Eye of the Vortex Campaign.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Σεπ 2017 στις 20:51

Reduced to Ashes

Raze 1 settlement.
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Δεκ 2017 στις 18:09

Incendiary Tendencies

Raze 30 Settlements in a single campaign.
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Οκτ 2017 στις 0:07

Taxman

Have a gross income of 5000 gold per turn.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Οκτ 2017 στις 15:54

Tax Collector

Have a gross income of 20,000 gold per turn.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Οκτ 2017 στις 18:30

Tax Farmer

Have a gross income of 60,000 gold per turn.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Σεπ 2017 στις 17:24

Trader

Have access to at least 5 different tradable resources through production or trade.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Σεπ 2017 στις 20:26

Merchant

Have access to at least 8 different tradable resources through production or trade.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Οκτ 2017 στις 17:50

Factor

Have access to 12 different tradable resources through production or trade.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Σεπ 2017 στις 15:17

Veteran

Have a level 10 Lord.
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Σεπ 2017 στις 17:27

Champion

Have a level 20 Lord.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Οκτ 2017 στις 13:25

Paragon

Have a level 30 Lord.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Σεπ 2017 στις 14:47

Retainer

Have 1 level 10 Hero.
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Οκτ 2017 στις 0:30

Councillor

Have 2 level 20 Heroes at the same time.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Οκτ 2017 στις 18:24

Honour Guard

Have 3 level 30 Heroes at the same time.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Οκτ 2017 στις 19:14

Power Petitioner

Have 3 magic weapons or pieces of magic armour.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Οκτ 2017 στις 19:13

Spoils Seeker

Have 10 magic weapons or pieces of magic armour.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2017 στις 18:51

The Collector

Have 25 magic weapons or pieces of magic armour.
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Σεπ 2017 στις 23:29

Treasure Hunter

Have 3 magic talismans, enchanted or arcane items.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Οκτ 2017 στις 19:17

Antique Dealer

Have 10 magic talismans, enchanted or arcane items.
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Δεκ 2017 στις 15:46

The Treasurer

Have 25 magic talismans, enchanted or arcane items.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Σεπ 2017 στις 20:03

Beast Tamer

Have a special mount.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2018 στις 7:50

The Menagerist

Have 3 special mounts.
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Οκτ 2017 στις 22:27

Trade Attaché

Have a trade agreement with 5 other factions at the same time.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2017 στις 17:07

Master Diplomat

Have a trade agreement with 10 other factions at the same time.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Οκτ 2017 στις 11:27

Military Envoy

Have a military alliance with 5 other factions at the same time.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Οκτ 2017 στις 14:27

Dragon Lord

Playing as the High Elves, recruit a Star Dragon.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Οκτ 2017 στις 12:51

Phoenix Lord

Playing as the High Elves, recruit a Frostheart Phoenix.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Οκτ 2017 στις 17:34

Keeper of the Eternal Fire

Playing as the High Elves, have at least 5 Phoenix Guard units within a single army.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Οκτ 2017 στις 3:58

Dark Dragon Lord

Playing as the Dark Elves, recruit a Black Dragon.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Οκτ 2017 στις 11:56

Soul Eater

Playing as the Dark Elves, recruit a Cold One Dread Knight unit.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Οκτ 2017 στις 3:32

Burnt to Cinders

Playing as the Dark Elves, have at least 3 War Hydras within a single army.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Οκτ 2017 στις 14:32

A Taste for Blood

Playing as the Lizardmen, recruit a Feral Carnosaur.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2017 στις 7:05

Dreadlord

Playing as the Dark Elves, win a singleplayer campaign.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Σεπ 2017 στις 16:29

Skink Priest Initiate

Playing as the Lizardmen, research 10 technologies.
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Οκτ 2017 στις 0:14

Skink Priest Adept

Playing as the Lizardmen, research 25 technologies.
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Οκτ 2017 στις 20:17

Librarian

Playing as the High Elves, research 10 technologies.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Οκτ 2017 στις 16:43

Mage

Playing as the High Elves, research 25 technologies.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Οκτ 2017 στις 19:24

Archmage

Playing as the High Elves, research 50 technologies.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Οκτ 2017 στις 12:15

Seer

Playing as the Dark Elves, research 10 technologies.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Οκτ 2017 στις 11:56

Sorceress

Playing as the Dark Elves, research 25 technologies.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Οκτ 2017 στις 5:20

Supreme Sorceress

Playing as the Dark Elves, research 45 technologies.
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Οκτ 2017 στις 22:21

Artificer

Playing as the Skaven, research 10 technologies.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Σεπ 2017 στις 19:45

Neophyte

Successfully complete a ritual.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2017 στις 6:13

Ipsissimus

Successfully complete the final ritual.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Οκτ 2017 στις 11:38

Adventurer

Fight a quest battle.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Σεπ 2017 στις 15:15

Conqueror

With a single unit, make 200 kills during a campaign battle.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Οκτ 2017 στις 22:13

Vanguardian

With a single Hero, make 100 kills during a battle.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Οκτ 2017 στις 22:13

Liquidator

With a single Lord, make 100 kills during a battle.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Νοε 2017 στις 13:27

Assailant

Win 25 siege attack battles during a single campaign.
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Οκτ 2017 στις 16:03

Field Marshal

Win 10 battles during a single campaign.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Οκτ 2017 στις 10:57

Generalissimo

Win 50 battles during a single campaign.
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Σεπ 2017 στις 10:09

Spoiling for a Fight

Play a multiplayer battle.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Νοε 2018 στις 16:40

First Among Equals

Win 10 multiplayer battles.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Νοε 2018 στις 16:19

Plaguebearer

Defeat a CA staff member or anyone else with this achievement during a multiplayer battle.
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Σεπ 2017 στις 9:20

A Taste for Glory

Play a multiplayer campaign.
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Ιαν 2018 στις 14:48

Dark Side of Morrslieb

Playing as the Tomb Kings, gain control of the Black Pyramid.
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Ιαν 2018 στις 7:36

Black is the New Black

Playing as the Followers of Nagash, construct the Black Tower of Arkhan building during a campaign.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Φεβ 2018 στις 16:45

Family Feud

Playing as the Court of Lybaras, kill 1000 Vampire Counts in a single battle.
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιαν 2018 στις 20:20

Book Monitor

Playing as the Tomb Kings, collect your first Book of Nagash.
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιαν 2018 στις 17:36

Organ Collector

Playing as the Tomb Kings, collect 1000 Canopic Jars.
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιαν 2018 στις 23:25

Fetch Me the Green Stuff!

Playing as the Tomb Kings, craft a magic item within the Mortuary Cult.
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Ιαν 2018 στις 7:45

That's a Wrap!

Playing as the Tomb Kings, recruit a Casket of Souls.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Φεβ 2018 στις 14:19

Asp-Irational

Playing as the Court of Lybaras, have at least 3 Necropolis Knights within a single army.
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιαν 2018 στις 23:05

Tombtastic

Playing as Khemri, have at least 5 Tomb Guards within a single army.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2018 στις 8:55

Walk Like a Nehekharan

Playing as the Tomb Kings, win a singleplayer campaign.
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Ιουν 2018 στις 9:04

The Good Old Times

Win the Mortal Empires singleplayer campaign with a race from the Old World.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Νοε 2018 στις 22:44

Know My Name

Playing as a Vampire Coast faction, gain infamy.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Νοε 2018 στις 22:44

X Marks the Spot

Playing as a Vampire Coast faction, solve a treasure map.Tyrant of Tor Anlec

Playing as the Dark Elves, construct the Black Citadel of Anlec in the city of Tor Anlec.

Cave In

Playing as the Lizardmen, construct the Vaults of the Old Ones in the city of Itza.

Skaven by Name…

Playing as the Skaven, own at least 13 Scrap Heaps.

Breed Like Rats

Playing as the Skaven, own at least 13 Breeding Pits.

Herald of Decay

Playing as the Skaven, own at least 3 Temples of the Horned Rat.

See What You Did There…

Playing as the Lizardmen, own at least 3 Scrying Pools.

Legacy of the Great Necromancer

Construct the Vault of Nagash.

Skilled Geomancer

Playing as the Lizardmen, own at least 10 Geomantic Loci.

Magma Master

Control the Thrice-Cursed Peak, Vaul's Anvil (Caledor), Titan Peak, and the Star Tower.

The Forest Whispers My Name

Control Oreon's Camp and Gaean Vale.

Coldblood, Full Stomach

Playing as the Skaven, occupy or raze the temple-city of Hexoatl in the Eye of the Vortex Campaign.

Grand Ambassador

Have a military alliance with 10 other factions at the same time.

Abominator

Playing as the Skaven, recruit a Hell-Pit Abomination.

Inhuman Ingenuity

Playing as the Skaven, recruit a Doomwheel.

Master of Contagion & Disease

Playing as the Skaven, have at least 10 Plague Monks within a single army.

Lookout Below!

Playing as the Lizardmen, recruit a Terradon Riders (Fireleech Bolas) unit.

Revered Guardian

Playing as the Lizardmen, have at least 5 Temple Guard units within a single army.

Phoenix King

Playing as the High Elves, win a singleplayer campaign on Very Hard or Legendary difficulty.

Asur Prince

Playing as the High Elves, win a singleplayer campaign.

Witch King

Playing as the Dark Elves, win a singleplayer campaign on Very Hard or Legendary difficulty.

Old One

Playing as the Lizardmen, win a singleplayer campaign on Very Hard or Legendary difficulty.

Slann Mage-Priest

Playing as the Lizardmen, win a singleplayer campaign.

Verminlord

Playing as the Skaven, win a singleplayer campaign on Very Hard or Legendary difficulty.

Warlord

Playing as the Skaven, win a singleplayer campaign.

Living Legend

Win a singleplayer campaign on Legendary difficulty.

Skink Priest Decipherer

Playing as the Lizardmen, research 50 technologies.

Warlock Engineer

Playing as the Skaven, research 20 technologies.

Grey Seer

Playing as the Skaven, research 40 technologies.

Exceptionally Able

Use 10 or more special abilities during a campaign battle.

The Stuff of Legend

Win a campaign battle in which you are outnumbered 10-to-1.

Waylayer

Win 5 ambush battles during a single campaign.

See-Nile Crafter

Playing as the Exiles of Nehek, craft everything within the Mortuary Cult.

Settra Rules!

Playing as Khemri, occupy all regions of Nehekhara within the Eye of the Vortex campaign.

Thralls of Nagash

Playing as the Followers of Nagash, have at least 5 Crypt Ghouls within a single army.

Priestly Congregation

Playing as the Exiles of Nehek, have at least 3 Liche Priests within a single army.

King of Kings

Playing as the Tomb Kings, win a singleplayer campaign on Very Hard or Legendary difficulty.

Back in Business

Playing as the Vampire Coast, restore Luthor Harkon's mind by opening the Ancient Vault.

Bottom Dweller

Playing as the Dreadfleet, scavenge the wreck of the Heldenhammer in the Galleon's Graveyard.

Phantasm of the Opera

Playing as the Drowned, construct the Cylostra's Opera House in Lothern.

Leech

Playing as a Vampire Coast faction, establish a Pirate Cove.

Scourge of the Seven Seas

Playing as a Vampire Coast faction, defeat seven infamous pirates.

Parrot Talk

Playing as a Vampire Coast faction, collect a Piece of Eight.

Bring Out the Big Guns

Playing as a Vampire Coast faction, recruit Queen Bess.

Motley Crew

Playing as the Pirates of Sartosa, recruit 10 units of Sartosa Free Company.

Master of the Seas

Playing as a Vampire Coast faction, win a singleplayer campaign.

A Tale will be Told

Playing as a Vampire Coast faction, win a singleplayer campaign on Very Hard or Legendary difficulty.