Brugge, West-Vlaanderen, Belgium
 
 
Never trust anybody not even yourself

(from SteamDB [steamdb.info])

Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 giờ, 12 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
middle
Nhóm yêu thích
BELGIUM - Nhóm công khai
Belgian Steam Community
19,963
Thành viên
294
Đang chơi
2,085
Trên mạng
115
đang trò chuyện
Vật phẩm muốn trao đổi
937
Vật phẩm đã sở hữu
27
Trao đổi đã thực hiện
5,861
Giao dịch tại chợ
 
  ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █  Welcome Music Lovers!   █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄

    ╭——————————————————————————————╮
     ██████ Now Playing: Absolute Territory by Ken
     ██   ►  ██
     ██████ 0:45 ▬▬▬▬◯▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
    ╰——————————————————————————————╯
       ╭———————————————————╮
        Playlist:
        1. Hypnotic by Zella Day
        2. Play With Fire by Sam Tinnesz
        3. Sex n' Drugs by Abhi the Nomad
        4. Dangerous by Left Boy
        5. FIGHT by Tokyo Machine
       ╰———————————————————╯
       ╭———————————————————╮
        Favorite Genres:
        1. Pop
        2. Rock
        3. Tropical
        4. Indie
        5. Country
       ╰———————————————————╯
          ♩  ♫  ♪
Trưng bày ảnh chụp
Trưng bày thành tựu
4,965
Thành tựu
11
Trò chơi toàn vẹn
39%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - [KOR] Hong-Gil-Dong🔞
117 đánh giá
멀티플레이어에서 사용하는 맵에 대해 적었습니다.
물론 저는 지상전만 하므로 해전/공성전은 포합되어 있지 않습니다.

This Guide is multiplay`s All Map
but Sea Fight, Castle Fight map is nothing.
why? i am not play Sea, Castle Fight.

My Homepage : http://totalwarkorea.tistory.com/

Trưng bày đánh giá
Đã chơi 166 giờ
i was looking for a historical game but got a rework of Warhammer with heroes that rule the battlefield. The historical mode is just a watered down version of the romance version and playing ranked is with heroes only.

Don´t buy if you wanna play strategic battles online since the heroes will determine if you win or lose
Trưng bày thành tựu
4,965
Thành tựu
11
Trò chơi toàn vẹn
39%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

1.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg06
500 XP
Tiến trình thành tựu   3000 trên 3000
1.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg06
0.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg06
19 giờ trước 
you got taste ;)
GiganticPyro 19 giờ trước 
Mai Shiranui is my wife! I love her! :THUNDER_SHERMIE:
FakeNews 25 Thg06 @ 3:31pm 
still trying to understand how it works
FakeNews 25 Thg06 @ 3:30pm 
i delete cuz my lvl lol
25 Thg06 @ 3:30pm 
haha, the race thing in these sales is great for my level :ws_smileyface:
11 Thg06 @ 2:34am 
thx :lunar2019grinningpig: