TACZKA BGC
Poland
 
 
Chciałeś jak Jezus chodzić po wodzie a żeś się kurwa utopil
Currently In-Game
Counter-Strike: Global Offensive

Recent Activity

1,681 hrs on record
Currently In-Game
1.7 hrs on record
last played on Apr 10
18.8 hrs on record
last played on Apr 5
< >
Comments
Thomas Apr 12 @ 2:04pm 
Who tf are you
🐾 Fafel IceWolf 🐾 Apr 7 @ 1:30pm 
<3
🐾 Fafel IceWolf 🐾 Apr 7 @ 1:28pm 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Inspektor Kurwex Feb 5 @ 9:55am 
+rep dobra mordka <3