TACZKA BGC
Poland
 
 
Chciałeś jak Jezus chodzić po wodzie a żeś się kurwa utopil
Currently Offline
Last Online 28 mins ago

Recent Activity

1,687 hrs on record
last played on Apr 21
47 hrs on record
last played on Apr 21
19.3 hrs on record
last played on Apr 20
< >
Comments
Thomas Apr 12 @ 2:04pm 
Who tf are you
🐾 Fafel IceWolf 🐾 Apr 7 @ 1:30pm 
<3
🐾 Fafel IceWolf 🐾 Apr 7 @ 1:28pm 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Inspektor Kurwex Feb 5 @ 9:55am 
+rep dobra mordka <3