DBot
Russian Federation
 
 
I mod games. [gitlab.com]
Đang chơi
Dota 2
Trưng bày Workshop
[quote]If game tells you that DLib is causing script errors, but the only mentions of DLib in the error's text are "lua/dlib/modules/hook.lua" and "dlib_has_nothing_to_do_with_this_traceback", check if the error is reproducible without DLib installed first
3,602 đánh giá
Tạo bởi - YuRaNnNzZZDBot
Trưng bày Workshop
38
Bài đăng
449
Người theo dõi
Steam Replay 2022
Replay 2022
Trò chơi yêu thích
2,005
Giờ đã chơi
40
Thành tựu

Hoạt động gần đây

983 giờ được ghi nhận
Đang chơi
164 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg06
34 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg05
¿¿¿ 13 Thg05 @ 1:17am 
<3
i use arch btw 4 Thg05 @ 2:06am 
/usr/lib/libastral
Foron 30 Thg04 @ 5:21pm 
signed by me :) lets play csgo
Unoriginal2416 21 Thg04 @ 5:36am 
Please leave Ukraine alone :(
▶Vol 20 Thg04 @ 3:38am 
💎🌟Лучший игрок который был в команде , играл до конца , старался , Спасибо за игру, скатаем потом еще вместе катку. +REP Добавь💎🌟
BeJlukuu♕ 20 Thg04 @ 2:31am 
норм катнули + REP